Python – #20 – list() – .pop()

Metoda .pop()

Metoda usuwa element znajdujący się na podanej pozycji w liście, a następnie go zwraca. Jeżeli nie podamy indeksu, metoda usuwa i zwraca ostatni element z listy.

Składnia:

list.pop(index)

Parametry:

index – numer pozycji elementu w liście, który zostanie usunięty z listy i zwrócony.

Wartość zwracana:

item – element, który jest wskazany przez indeks.

Przykłady:

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.pop()
print(list1)  # wynik --> ['one', 'two', 'three', 'four']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.pop(0)
print(list1)  # wynik --> ['two', 'three', 'four', 'three']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.pop(10)
print(list1)  # wynik --> IndexError: pop index out of range

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.pop(-1)
print(list1)  # wynik --> ['one', 'two', 'three', 'four']

list1 = ['one', 'two', 'three', 'four', 'three']
list1.pop(-10)
print(list1)  # wynik --> IndexError: pop index out of range

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.