Python – #78 – str() – .count() – Jak zliczyć liczbę wystąpień stringa w innym stringu?

Metoda .count()

Metoda zwraca liczbę nienakładających się wystąpień podłańcucha string w zakresie <start, end)

Składnia:

str.count(string, start, end)

Parametry:

string – zliczany ciąg znakowy.
startparametr opcjonalny – indeks pierwszego znaku od, którego rozpoczyna się zliczanie ciągu znakowego string.
endparametr opcjonalny – indeks ostatniego znaku (znak ten nie wchodzi już zakres zliczania), na którym kończy się zliczanie.

Wartość zwracana:

int – liczba nienakładających się wystąpień podłańcucha string.

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count('test')
print(int1)  # wynik --> 2

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count(' ')
print(int1)  # wynik --> 9

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count('Kot')
print(int1)  # wynik --> 0

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count('')
print(int1)  # wynik --> 68 - długość całego stringa wraz ze znakiem \n. 


str1 = '1234512345123451234512345'
int1 = str1.count('12345')
print(int1)  # wynik --> 5 

str1 = '1234512345123451234512345'
int1 = str1.count('123451')
print(int1)  # wynik --> 2 - bo stringi nie mogą się na siebie nakładać.


str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count('test')
print(int1)  # wynik --> 2

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count('test', 19)
print(int1)  # wynik --> 1

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count('test', 19, 25)
print(int1)  # wynik --> 0

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
int1 = str1.count('test', 0, 25)
print(int1)  # wynik --> 1

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.