Python – #79 – str() – .encode() – Jak zwrócić zakodowaną wersję stringa?

Metoda .encode()

Metoda zwraca zakodowaną wersję ciągu znakowego jako obiekt bajtowy.

Składnia:

str.encode(encoding, errors)

Parametry:

encodingparametr opcjonalny – wartość domyślna –> utf-8 – parametr ten odpowiada za ustawienie różnych wersji kodowania. Dostępne kodowania można znaleźć pod tym linkiem.
errorsparametr opcjonalny – wartość domyślna –> strict – parametr ten odpowiada za ustawienie różnych schematów obsługi błędów. Poza wartością strict, jak argument można podać następujące wartości: ignore, replace, xmlcharrefreplace, backslashreplace

Wartość zwracana:

bytes – obiekt typu bytes w postaci łańcucha znakowego.

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.encode()
print(str2)  # wynik --> b'to jest m\xc3\xb3j testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, kt\xc3\xb3re SPRAWDZAM.'

str1 = 'żaba'
str2 = str1.encode(encoding="ascii",errors="ignore")
print(str2)  # wynik --> b'aba'

str1 = 'żaba'
str2 = str1.encode(encoding="ascii",errors="namereplace")
print(str2)  # wynik --> b'\\N{LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE}aba'

str1 = 'żaba'
str2 = str1.encode(encoding="ascii",errors="replace")
print(str2)  # wynik --> b'?aba'

str1 = 'żaba'
str2 = str1.encode(encoding="ascii",errors="backslashreplace")
print(str2)  # wynik --> b'\\u017caba'

str1 = 'żaba'
str2 = str1.encode(encoding="ascii",errors="xmlcharrefreplace")
print(str2)  # wynik --> b'żaba'

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.