Python – #77 – str() – .center() – Jak wyśrodkować ciąg znakowy?

Metoda .center()

Metoda zwraca wyśrodkowany ciąg znakowy o długości length. Zwracany ciąg znakowy wyśrodkowany jest znakiem character (domyślnym znakiem parametru character jest spacja w kodzie ASCII). W przypadku, jeżeli wartość length jest mniejsza od długości oryginalnego ciągu znakowego, wówczas zwracany jest jedynie oryginalny ciąg znakowy.

Składnia:

str.center(length, character)

Parametry:

length – długość zwracanego ciągu znakowego, w którym ma być wyśrodkowany oryginalny łańcuch znakowy. Jeżeli wartość length jest mniejsza od długości oryginalnego ciągu znakowego, wówczas zwracany jest jedynie oryginalny łańcuch znakowy.
characterparametr opcjonalny – domyślna wartość –> spacja – znak, którym ma być umieszczony po prawej oraz lewej stronie oryginalnego łańcuchu znakowego w celu jego wyśrodkowania.

Wartość zwracana:

str – wyśrodkowany ciąg znakowy.

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.center(79)
print(str2)  # wynik -->       to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.      

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.center(79, '-')
print(str2)  # wynik --> ------to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.------

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.center(79, '+')
print(str2)  # wynik --> ++++++to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.++++++

str1 = 'to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.center(20, '+')
print(str2)  # wynik --> to jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.