Python – #111 – str() – .rsplit() – Jak podzielić string na pojedyncze elementy patrząc od prawej strony?

Metoda .rsplit()

Metoda zwraca listę, której elementy stanowią ciągi znakowe. Ciągi znakowe umieszczane w liście, to porozdzielany ciąg znakowy, na którym została zastosowana metoda. Ciąg znakowy, na którym została zastosowana metoda, jest dzielony w momencie, kiedy zostaje znaleziony separator określony jako argument (argument separator jest ciągiem znakowym). Jeżeli separator nie zostanie określony, wówczas separatorami są tak zwane znaki z białej przestrzeni (whitespace).

Składnia:

str.rsplit(sep, maxsplit)

Parametry:

sepparametr opcjonalny – ciąg znakowy, który definiuje separator.
maxsplitparametr opcjonalny – domyślna wartość –> -1 – określa maksymalną liczbę podziałów ciągu znakowego. Podział jest wykonywany od końca ciągu znakowego (odwrotnie niż przy metodzie .split()). W przypadku nieokreślenia parametru bądź podania wartości -1 podział dokonywany jest do samego końca.

Wartość zwracana:

list

Przykłady:

str1 = 'jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7'
list1 = str1.rsplit()
print(list1) # wynik --> ['jeden,', 'dwa,', 'trzy,', 'cztery,', '5,', '6,', '7']

str1 = 'jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7'
list1 = str1.rsplit(',')
print(list1) # wynik --> ['jeden', ' dwa', ' trzy', ' cztery', ' 5', ' 6', ' 7']

str1 = 'jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7,'
list1 = str1.rsplit(',')
print(list1) # wynik --> ['jeden', ' dwa', ' trzy', ' cztery', ' 5', ' 6', ' 7', '']

str1 = 'jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7'
list1 = str1.rsplit(', ')
print(list1) # wynik --> ['jeden', 'dwa', 'trzy', 'cztery', '5', '6', '7']

str1 = 'jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7'
list1 = str1.rsplit(', ', maxsplit=3)
print(list1) # wynik --> ['jeden, dwa, trzy, cztery', '5', '6', '7']

str1 = 'To jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
list1 = str1.rsplit()
print(list1) # wynik --> ['To', 'jest', 'mój', 'testowy', 'tekst.', 'Kolejne', 'testowe', 'zdanie,', 'które', 'SPRAWDZAM.']

str1 = 'jeden\ndwa\ttrzy\fcztery\r5\v6   7'
list1 = str1.rsplit()
print(list1) # wynik --> ['jeden', 'dwa', 'trzy', 'cztery', '5', '6', '7']

str1 = 'jeden\ndwa\ttrzy\fcztery\r5\v6   7'
list1 = str1.rsplit(maxsplit=3)
print(list1) # wynik --> ['jeden\ndwa\ttrzy\x0ccztery', '5', '6', '7']

str1 = 'jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7'
list1 = str1.rsplit('asd')
print(list1) # wynik --> ['jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7']

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.