Python – #112 – str() – .rstrip() – Jak od prawej strony stringu usunąć określone znaki?

Metoda .rstrip()

Metoda zwraca ciąg znakowy, z którego usunięte są znaki z lewej strony, znajdujące się w ciągu znakowym podanym jako argument.

Składnia:

str.rstrip(chars)

Parametry:

charsparametr opcjonalny – wartość domyślna -> znaki z białej przestrzeni (whitespace) – ciąg znakowy, zawierający znaki, które mają być usunięte z lewej strony ciągu znakowego, na którym została wykonana metoda.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'To jest tekst'
str2 = str1.rstrip()
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = 'To jest tekst       '
str2 = str1.rstrip()
print(str1) # wynik --> To jest tekst       <-- tu kończy się string
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = 'To jest tekst\t'
str2 = str1.rstrip()
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = 'To jest tekst\f\r\v\n\t'
str2 = str1.rstrip()
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = '---___To jest tekst___-----'
str2 = str1.rstrip()
print(str1) # wynik --> ---___To jest tekst___-----
print(str2) # wynik --> ---___To jest tekst___-----

str1 = '---___To jest tekst___-----'
str2 = str1.rstrip('-')
print(str1) # wynik --> ---___To jest tekst___-----
print(str2) # wynik --> ---___To jest tekst___

str1 = '---___To jest tekst___-----'
str2 = str1.rstrip('-_')
print(str1) # wynik --> ---___To jest tekst___-----
print(str2) # wynik --> ---___To jest tekst

str1 = 'To jest tekst       '
str2 = str1.rstrip('-_')
print(str1) # wynik --> To jest tekst       <-- tu kończy się string
print(str2) # wynik --> To jest tekst

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.