Selenium – #1 – Wprowadzenie do Selenium

Wprowadzenie.

Selenium to zestaw narzędzi i bibliotek do automatyzacji przeglądarek internetowych. Składa się z kilku głównych komponentów:

 1. Selenium WebDriver: Jest to główny komponent, który umożliwia interakcję z przeglądarkami internetowymi. WebDriver umożliwia programistom pisanie skryptów w językach programowania, takich jak Python, Java, C#, które następnie kontrolują interakcje z przeglądarkami, takie jak otwieranie stron, wprowadzanie danych, wykonywanie kliknięć i wiele innych. 
 2. Selenium IDE (Integrated Development Environment): Jest to narzędzie do nagrywania i odtwarzania interakcji użytkownika z przeglądarką. Działa jako dodatek do przeglądarek internetowych i umożliwia użytkownikom nagrywanie akcji, takich jak kliknięcia i wprowadzanie tekstu, a następnie odtwarzanie ich jako testy automatyczne. 
 3. Selenium Grid: To komponent umożliwiający równoległe wykonywanie testów na wielu przeglądarkach i systemach operacyjnych. Selenium Grid pozwala na zarządzanie zdalnymi instancjami przeglądarek, dzięki czemu można testować na różnych konfiguracjach jednocześnie. 

W zależności od twoich potrzeb, możesz korzystać z różnych komponentów Selenium lub ich kombinacji, aby automatyzować testowanie i interakcje z przeglądarkami internetowymi. 

Więcej o samym Selenium możesz przeczytać na oficjalnej stronie [1].

Zakres artykułu.

 • Selenium IDE (Integrated Development Environment)
 • Selenium WebDriver
 • Selenium Grid

Selenium IDE (Integrated Development Environment)

Selenium IDE [2] to narzędzie do automatyzacji testów oprogramowania, które jest używane do nagrywania i odtwarzania interakcji użytkownika z aplikacją internetową. Jest to narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, które umożliwia tworzenie testów automatycznych poprzez zapisywanie interakcji użytkownika w postaci scenariuszy. Selenium IDE może być używane do testowania interfejsów użytkownika aplikacji internetowych, weryfikacji poprawności funkcjonalności oraz wykrywania błędów.

Główne funkcje Selenium IDE to:

 1. Nagrywanie interakcji: Pozwala na nagrywanie interakcji użytkownika, takich jak kliknięcia, wprowadzanie tekstu czy nawigacja między stronami internetowymi.
 2. Odtwarzanie scenariuszy: Automatycznie odtwarza nagrane scenariusze interakcji użytkownika, co pozwala na szybkie sprawdzenie poprawności działania aplikacji.
 3. Edycja scenariuszy: Umożliwia ręczne edytowanie nagranych scenariuszy oraz dodawanie własnych kroków i asercji.
 4. Wsparcie dla różnych przeglądarek: Selenium IDE obsługuje różne przeglądarki internetowe, co pozwala na testowanie aplikacji na różnych platformach.
 5. Zapisywanie testów: Testy mogą być zapisywane w różnych formatach, takich jak HTML, JSON czy XML, co ułatwia zarządzanie nimi.

Zalety Selenium IDE:

 1. Łatwość użycia: Dzięki nagrywaniu interakcji użytkownika, nawet osoby bez zaawansowanej wiedzy programistycznej mogą tworzyć testy automatyczne.
 2. Szybkość tworzenia testów: Nagrane scenariusze można szybko odtworzyć, co przyspiesza proces testowania.
 3. Integracja z Selenium WebDriver: Testy utworzone w Selenium IDE mogą być przekształcone na testy używające Selenium WebDriver, co pozwala na ich rozbudowanie i bardziej zaawansowaną automatyzację.

Wady Selenium IDE:

 1. Brak zaawansowanej logiki: Selenium IDE może być ograniczone w tworzeniu bardziej skomplikowanych testów, które wymagają bardziej zaawansowanej logiki.
 2. Brak wsparcia dla niektórych technologii: Nie wszystkie interakcje lub technologie są dobrze obsługiwane przez Selenium IDE.
 3. Brak skalowalności: Dla większych projektów i bardziej skomplikowanych scenariuszy, Selenium WebDriver może być bardziej odpowiedni ze względu na większe możliwości dostosowania.

Warto zauważyć, że Selenium IDE może być świetnym narzędziem dla początkujących testerów lub dla szybkiego stworzenia prostych testów, ale dla bardziej zaawansowanych potrzeb testowych, bardziej elastycznym i rozbudowanym narzędziem może być Selenium WebDriver.

Selenium WebDriver

Selenium WebDriver [3] to popularny zestaw narzędzi do automatyzacji testów aplikacji internetowych. Jest to otwarte oprogramowanie, które umożliwia programistom i testerom pisanie skryptów w językach programowania, takich jak Java, Python, C#, Ruby, JavaScript, aby symulować interakcje użytkowników z przeglądarką internetową.

Głównym celem Selenium WebDriver jest umożliwienie automatycznego testowania różnych funkcji i scenariuszy w aplikacjach internetowych, takich jak:

 1. Testowanie kompatybilności: Selenium WebDriver pozwala na przetestowanie, czy strony internetowe działają poprawnie na różnych przeglądarkach i urządzeniach.
 2. Testowanie funkcjonalności: Można tworzyć skrypty, które automatycznie wykonywają różne interakcje na stronach internetowych, takie jak wypełnianie formularzy, nawigacja po stronach, klikanie elementów, itp.
 3. Testowanie wydajności: Selenium pozwala na symulowanie dużej liczby użytkowników na stronie w celu zbadania jej wydajności i stabilności pod obciążeniem.
 4. Testowanie regresji: Automatyzacja testów za pomocą Selenium pozwala na szybkie i powtarzalne testowanie poprawności istniejącej funkcjonalności po wprowadzeniu zmian w kodzie.

Zalety Selenium WebDriver:

 1. Wsparcie dla wielu języków programowania: Selenium WebDriver umożliwia pisanie testów w różnych językach programowania, co daje większą elastyczność programistom.
 2. Wsparcie dla różnych przeglądarek: WebDriver obsługuje wiele popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Chrome, Firefox, Safari, Edge, co umożliwia testowanie na różnych platformach.
 3. Dokładność i powtarzalność: Testy automatyczne są dokładne i powtarzalne, eliminując błędy ludzkie i zapewniając spójne wyniki.

Wady Selenium WebDriver:

 1. Skomplikowana konfiguracja: Konfiguracja WebDriver może być trudniejsza, zwłaszcza dla początkujących, co może wymagać pewnej nauki i zrozumienia.
 2. Podatność na zmiany struktury stron: Jeśli struktura strony ulegnie zmianie, testy automatyczne mogą przestać działać poprawnie, co wymaga stałego utrzymania i aktualizacji testów.
 3. Wymaga umiejętności programowania: Skrypty do testów automatycznych trzeba napisać w języku programowania, więc wymaga to umiejętności programistycznych.
 4. Ograniczenia w testowaniu interfejsu użytkownika: Chociaż WebDriver jest świetny do testowania interakcji na poziomie strony, może być trudniejszy do testowania bardziej złożonych aspektów interfejsu użytkownika, takich jak interakcje między wieloma oknami przeglądarki.

Selenium Grid

Selenium Grid [4] to narzędzie używane w automatyzacji testów oprogramowania, które umożliwia jednoczesne uruchamianie testów na wielu różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i maszynach wirtualnych. Jest to część szerszej rodziny narzędzi Selenium, która pozwala deweloperom i testerom na przeprowadzanie testów funkcjonalnych na różnych konfiguracjach, co jest szczególnie przydatne w kontekście testowania aplikacji webowych.

Selenium Grid działa w oparciu o model klient-serwer. Serwer Selenium Grid zarządza różnymi instancjami przeglądarek i systemami operacyjnymi, które są dostępne do przeprowadzania testów. Klienci (testy automatyczne) komunikują się z serwerem w celu uruchomienia testów na wybranej konfiguracji. Serwer przekierowuje żądania od klientów do dostępnych instancji przeglądarek i zwraca wyniki testów do klientów.

Zalety Selenium Grid:

 1. Skalowalność: Selenium Grid umożliwia równoczesne uruchamianie testów na wielu konfiguracjach, co przyspiesza proces testowania.
 2. Wieloplatformowość: Dzięki możliwości testowania na różnych systemach operacyjnych i przeglądarkach, można sprawdzić, czy aplikacja działa poprawnie na różnych środowiskach.
 3. Efektywność czasowa: Skracając czas potrzebny na przeprowadzenie testów na różnych konfiguracjach, umożliwia szybszą iterację w procesie rozwoju oprogramowania.
 4. Równoległe testowanie: Pozwala na równoczesne wykonywanie testów na różnych maszynach, co przyczynia się do skrócenia czasu przeprowadzania testów.

Wady Selenium Grid:

 1. Skomplikowana konfiguracja: Konfiguracja i utrzymanie środowiska Selenium Grid może być trudne, zwłaszcza w przypadku większych klastrów maszyn.
 2. Wymagania sprzętowe: Efektywne wykorzystanie Selenium Grid może wymagać odpowiedniej ilości maszyn wirtualnych lub fizycznych, co może prowadzić do kosztów związanych z infrastrukturą.
 3. Zależność od sieci: Efektywne działanie Selenium Grid jest uzależnione od stabilnej i wydajnej sieci, ponieważ komunikacja między klientem a serwerem oraz między serwerem a instancjami przeglądarek odbywa się przez sieć.

Źródła

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.