Selenium – #2 – Jak zainstalować Selenium na Ubuntu?

Wprowadzenie.

W tym wpisie przedstawiłem kroki niezbędne do poprawnej instalacji Selenium oraz jego składników w systemie Ubuntu. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z testowaniem, ten artykuł na pewno pomoże Ci zdobyć pierwsze niezbędne podstawy w zakresie jak przygotować środowisko do automatycznego testowania aplikacji webowych lub wykonania innej automatyzacji opartej o Selenium.

Zakres artykułu.

  • Jak zainstalować Python 3?
  • Jak zainstalować menadżer pakietów pip?
  • Jak stworzyć wirtualne środowisko?
  • Jak zainstalować Selenium WebDriver?
  • Jak zainstalować pytest?

Jak zainstalować Python 3?

W pierwszej kolejności warto odświeżyć lokalną bazę danych pakietów, która dostępna jest w systemie operacyjnym Ubuntu. W tym celu należy zastosować następującą komendę

sudo apt update

Wykonanie tego polecenia sprawia, że system pobiera najnowsze informacje o dostępnych pakietach z repozytoriów (źródeł) pakietów wskazanych w plikach konfiguracyjnych.

W następnym kroku należy zainstalować interpreter języka Python 3. W tym celu w terminalu wpisujemy następującą komendę

sudo apt install python3

W przypadku gdy już mamy zainstalowany interpreter, wówczas wykonanie tego polecenia nie wprowadzi zmian, a jedynie dostaniemy informację, że pakiet jest już zainstalowany [1].

W celu potwierdzenia, czy mamy zainstalowany interpreter, możemy użyć następującego polecenia

python3 -­-version

Komenda ta wyświetla wersję zainstalowanego interpretera. 

Jak zainstalować menadżer pakietów pip?

W kolejnym kroku należy zainstalować menadżer pakietów pip dla interpretera pythona 3. W celu zainstalowania narzędzia pip w terminalu należy wpisać

sudo apt install python3-pip

Narzędzie pip jest niezwykle przydatne podczas pracy z Pythonem, ponieważ umożliwia łatwe instalowanie, aktualizowanie i zarządzanie pakietami (bibliotekami) stworzonymi przez społeczność Pythona. Dzięki pip możesz instalować zewnętrzne biblioteki, które rozszerzają funkcjonalność języka Python, a także zarządzać wersjami tych bibliotek [1]. 

W razie gdybyśmy posiadali już narzędzie pip, lecz w starej wersji, wówczas możemy je zaktualizować poprzez wprowadzenie następującego polecenia 

sudo pip install -U pip

Aktualizacja narzędzia pip jest ważna, ponieważ pozwala na korzystanie z najnowszych funkcji, poprawek błędów i zabezpieczeń. Warto zaznaczyć, że regularna aktualizacja pip pozwala uniknąć potencjalnych problemów związanych z wersjami i bezpieczeństwem bibliotek. 

Jak stworzyć wirtualne środowisko?

W następnym kroku warto stworzyć tak zwane wirtualne środowisko. Środowisko wirtualne to izolowane środowisko programistyczne, które pozwala na oddzielne zarządzanie zależnościami, pakietami i interpreterem dla różnych projektów. Jest to szczególnie użyteczne, gdy pracujesz nad kilkoma projektami, które wymagają różnych wersji bibliotek czy interpretera Pythona. W celu stworzenia wirtualnego środowiska należy wpisać komendę 

python3 -m venv nazwa_wirtualnego_srodowiska

Po utworzeniu środowiska wirtualnego, należy je aktywować. W zależności od systemu operacyjnego, aktywacja może się różnić. W systemach Unix podobnych (takich jak Linux) aktywacja odbywa się za pomocą polecenia 

source nazwa_wirtualnego_srodowiska/bin/activate

Aby zakończyć pracę w środowisku wirtualnym, można użyć polecenia 

deactivate

To polecenie przywróci wcześniejsze ustawienia środowiska systemowego. 

Warto pamiętać, że środowiska wirtualne są ważnym narzędziem, szczególnie w środowiskach programistycznych, aby utrzymać porządek w zależnościach i uniknąć konfliktów między różnymi projektami. 

Jak zainstalować Selenium WebDriver?

W kolejnym kroku możemy przystąpić do instalacji pakietów od narzędzia Selenium, w tym celu należy zastosować polecenie 

sudo pip install selenium webdriver-manager

Komenda ta zainstaluje dwa pakiety selenium oraz webdriver-manager. Oba te pakiety są używane przy automatyzacji testów [2].

Jak zainstalować pytest?

W nastepnym kroku warto zainstalować narzędzie pytest, które służy do tworzenia testów w języku Python. Pytest to popularny framework do testowania, który ułatwia pisanie, zarządzanie i wykonywanie testów na różnych poziomach testów. Aby zainstalować narzędzie pytest należy użyć następującej komendy 

sudo pip3 install pytest

pytest umożliwia tworzenie testów w sposób bardziej przejrzysty niż standardowe biblioteki do testowania dostępne w Pythonie, takie jak unittest. Dzięki pytest możemy stworzyć testy w bardziej czytelny sposób, korzystając z asercji i wykorzystując potencjał składni języka Python 3 [3] . 

Jeżeli chcemy zweryfikować, czy pytest został zainstalowany, wówczas możemy do tego celu zastosować polecenie 

sudo pip3 show pytest

Komenda ta służy do wyświetlenia informacji o zainstalowanym pakiecie pytest. 

Źródła

[1] How to install Python 3.x and PIP 3 on Ubuntu 20.04 LTS, Wpis z dnia  25 Maja 2022, Autor Heyan Maurya, Dostęp z dnia 3 Sierpnia 2023 z https://linux.how2shout.com/how-to-install-python-3-and-pip-3-on-ubuntu-20-04-lts/
[2] Setup Selenium with Python and Chrome Driver on Ubuntu & Debian, Wpis z dnia  17 Grudzień 2022, Autor Rahul, Dostęp z dnia 3 Sierpnia 2023 z  https://tecadmin.net/setup-selenium-with-python-on-ubuntu-debian/
[3] How to Install Pytest on Linux, Wpis z dnia  Październik 2022, Autor John Otieno,  Dostęp z dnia 3 Sierpnia 2023 z https://linuxhint.com/install-pytest-linux/

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.