Django – #12 – Pierwsza aplikacja – Pliki statyczne

Wprowadzenie.

W Django spotkamy się z takim pojęciem jak pliki statycze. Pliki statyczne stanowią na przykład pliki arkusza styli .css, pliki JavaScriptu .js, czy obrazy. Pomysł korzystania z plików statycznych ma na celu odciążenie serwera poprzez nie przetwarzanie przez Django wspomnianych plików. W związku z tym należy pamiętać, aby nie umieszczam wywołań Django w plikach statycznych.

Zakres artykułu.

 • Tworzenie aplikacji Django – Arkusz styli .css
 • Tworzenie aplikacji Django – JavaScript .js
 • Tworzenie aplikacji Django – Obrazy

Tworzenie aplikacji Django – Arkusz styli .css

W pierwszej kolejności musimy utworzyć nowy katalog o nazwie static w katalogu naszej aplikacji. Następnie ponownie tworzymy podkatalog dla katalogu static o nazwie takiej jak nasza aplikacja. W moim przypadku jest to myFirstApp. Krok ten jest wykonywany z tego samego powodu co w przypadku szablonów.

W nowo stworzonym katalogu tworzymy nowy plik arkusza stylów o standardowej nazwie style.css. W pliku tym napiszemy którki kod. 

ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
}

li {
  border-style: solid;
  border-width: 1px;
  padding: 5px;
}

li a{
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
  font-size: 24px;
}

li:nth-child(even) {
  background-color: #d8d8d8;
}

Kolejny krok prolega na zmodyfikowaniu szablonu, aby korzystał z pliku style.css. W tym celu w szablonie base.html dodajemy następujący kod.

{% load static %}

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 'myFirstApp/style.css' %}">
    

Cały szablon base.html wygląda następująco.

{% load static %}

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 'myFirstApp/style.css' %}">
    <title>
      {% block titlepage %}

      {% endblock %}
    </title>
  </head>
  <body>
    {% block mybody %}

    {% endblock %}
  </body>
</html>

Po wproadzeniu zmian w naszych plikach serwer należy uruchomić ponownie. Po załadowaniu naszej strony powinniśmy zobaczyć następujący efekt na przykład dla strony z listą filmów.

oraz dla strony z przykładowym filmem

Tworzenie aplikacji Django – JavaScript .js

Z plikami JavaScript postępujemy podobnie jak w przypadku plików .css. W celu oddzielenia plików js w katalogu static/myFirstApp stwórzmy nowy katalog o nazwie js. W nowo stworzonym katalogu stwórzmy plik o nazwie date.js w którym napiszemy krótki kod JavaScript.

var d = new Date();
document.getElementById("current_date").innerHTML = d;

Następnie zmodyfikujmy plik index.html tak aby dodać element oznaczony identyfikatorem current_date.

<p id="current_date">Aktualna data</p>

Cały szablon index.html wygląda następująco.

{% extends "myFirstApp/base.html" %}

{% block titlepage %}
  My index title
{% endblock %}

{% block mybody %}
  <h1> My index page </h1>
  <p id="current_date">Aktualna data</p>
  {% if movies %}
    <ul>
      {% for my_movie in movies %}
        <li><a href="{% url 'myFirstApp:myDetail' my_movie.id %}">{{ my_movie.title }}</a></li>
      {% endfor %}
    </ul>
  {% else %}
    <p>Brak filmów</p>
  {% endif %}
{% endblock %}

Na koniec musimy jeszcze zmodyfikować plik base.html tak, aby plik date.js był załączony podczas załadowania strony. W tym celu wykorzystujemy tag script.

<script src="{% static 'myFirstApp/js/date.js' %}"></script>

Cały szablon base.html wygląda następująco.

{% load static %}

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 'myFirstApp/style.css' %}">
    <title>
      {% block titlepage %}

      {% endblock %}
    </title>
  </head>
  <body>
    {% block mybody %}

    {% endblock %}
  </body>
  <script src="{% static 'myFirstApp/js/date.js' %}"></script>
</html>

Po wpisaniu adresu http://127.0.0.1:8000/myFirstApp/ powinniśmy zobaczyć następujący efekt.

Tworzenie aplikacji Django – Obrazy

W analogiczny sposób postępujemy z obrazami. W katalogu static/myFirstApp tworzymy nowy podkatalog o nazwie img. W nowym katalogu umieszczamy nasz obraz

Kolejny krok polega na modyfikacji pliku index.html gdzie dodajemy na początku wywołanie z django {% load static %}, a następnie w kodzie strony stosujemy tag img i podajemy ścieżkę. 

{% load static %}
<img src="{% static 'myFirstApp/img/Django12_4.jpg' %}" alt="Moje zdjęcie">

Cały szablon index.html wygląda następująco.

{% extends "myFirstApp/base.html" %}
{% load static %}

{% block titlepage %}
  My index title
{% endblock %}

{% block mybody %}
  <h1> My index page </h1>
  <p id="current_date">Aktualna data</p>
  <img src="{% static 'myFirstApp/img/Django12_4.jpg' %}" alt="Moje zdjęcie">
  {% if movies %}
    <ul>
      {% for my_movie in movies %}
        <li><a href="{% url 'myFirstApp:myDetail' my_movie.id %}">{{ my_movie.title }}</a></li>
      {% endfor %}
    </ul>
  {% else %}
    <p>Brak filmów</p>
  {% endif %}
{% endblock %}

Po wpisaniu adresu http://127.0.0.1:8000/myFirstApp/ powinniśmy zobaczyć następujący efekt.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.