Python – #74 – str() – Jak zadeklarować zmienną, która będzie przechowywać ciąg znakowy

Typ - str()

Str jest zmienną, która pozwala przechowywać ciąg znakowy.

 • Ciąg znakowy należy umieszczać w pojedynczych lub potrójnych apostrofach, lub w pojedynczych lub potrójnych cudzysłowach.
 • Potrójne apostrofy oraz potrójne cudzysłowie, służą do tworzenia ciągów znakowych znajdujących się w wielu liniach.

Składnia str’a:

str1 = str(object, encoding, errors)

Parametry:

object parametr opcjonalny – domyślna wartość –> ” – obiekt, którego wartość ma być przekształcona na ciąg znakowy.
encoding – – parametr opcjonalny – domyślna wartość –> ‘utf-8’ – parametr określa system kodowania znaków. Dostępna kodowania znajdują się pod tym linkiem.
errorsparametr opcjonalny – domyślna wartość –> ‘strict’  – określa schemat obsługi błędów. ‘strict’ oznacza, że błędy kodowania powodują wyświetlenie błędu UnicodeError. Inne możliwe wartości to na przykład ‘ignore’, ‘replace’ i każda inna nazwa zarejestrowana przez codecs.register_error(), więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Wartość zwracana:

str – ciąg znakowy.

Deklaracja str’a:

str1 = 'jakiś tekst'
print(str1) # wynik --> jakiś tekst

str1 = "jakiś tekst 2"
print(str1) # wynik --> jakiś tekst 2

str1 = '''jakiś tekst 3'''
print(str1) # wynik --> jakiś tekst 3

str1 = """jakiś tekst 4"""
print(str1) # wynik --> jakiś tekst 4

Deklaracja str’a wieloliniowego:

str1 = '''jakiś tekst pierwsza linia
jakiś tekst druga linia.
'''
print(str1) # wynik -->
# jakiś tekst pierwsza linia
# jakiś tekst druga linia.

str1 = """jakiś tekst 2 pierwsza linia
jakiś tekst 2 druga linia.
"""
print(str1) # wynik -->
# jakiś tekst 2 pierwsza linia
# jakiś tekst 2 druga linia.

Zwracanie określonego zakresu str’a:

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[:]) # wynik --> 0123456789 tekst do testów

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[4:]) # wynik --> 456789 tekst do testów

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[:4]) # wynik --> 0123

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[2:9]) # wynik --> 2345678

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[2:9:2]) # wynik --> 2468

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[::2]) # wynik --> 02468 es otsó

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[-4:]) # wynik --> stów

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[:-4]) # wynik --> 0123456789 tekst do te

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[-9:-2]) # wynik --> do test

str1 = '0123456789 tekst do testów'
print(str1[::-1]) # wynik --> wótset od tsket 9876543210

Łączenie kilku str’ów:

str1 = 'Cześć'
str2 = 'Dominik'
str3 = str1 + str2
print(str3) # wynik --> CześćDominik

str1 = 'Cześć '
str2 = 'Dominik'
str3 = str1 + str2
print(str3) # wynik --> Cześć Dominik

str1 = 'Cześć'
str2 = 'Dominik'
str3 = str1 + ' ' + str2
print(str3) # wynik --> Cześć Dominik

Znaki specjalne:

# \newline  Backslash and newline ignored
# \\ Backslash (\)
# \' Apostrof (')
# \" Cudzysłów (")
# \a ASCII Dzwonek (BEL)
# \b ASCII Backspace (BS)
# \f ASCII Następna strona(FF)
# \n ASCII Następna linia (LF)
# \r ASCII Powrót karetki (CR)
# \t ASCII Tabulator horyzontalny (TAB)
# \v ASCII Tabulator wertykalny (VT)
# \ooo  Znak z wartością oktalną oo (1,3)
# \xhh  Znak z wartością szesnastkową hh (2,3)

Typ zmiennej obiektu str:

str1 = ''
print(type(str1)) # wynik --> <class 'str'>

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.