Python – #73 – NoneType() – Jak zadeklarować zmienną None

Typ - NoneType()

Typ NoneType posiada tylko jedną instancję, którą jest None. None jest głównie używany, gdy wartość nie została określona lub nie jest znana. 

  • Wartości None nie jest tym samym co wartość False.

Przypisanie wartości None:

none1 = None

None a False:

none1 = None

print(none1 == None)  # wynik --> True
print(none1 is None)  # wynik --> True

print(none1 == False)  # wynik --> False
print(none1 is False)  # wynik --> False

Typ zmiennej obiektu NoneType:

none1 = None
print(type(none1))  # winik --> <class 'NoneType'>

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.