Python – #75 – str() – .capitalize() – Jak zwrócić string, który rozpoczyna się zawsze wielką literą?

Metoda .capitalize()

Metoda zwraca ciąg znakowy, w którym pierwszy znak jest pisany wielką literą, a pozostałe pisane są małą literą.

Składnia:

str.capitalize()

Parametry:

Metda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

str – ciąg znakowy, w którym pierwszy znak jest pisany wielką literą, a pozostałe pisane są małą literą.

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.capitalize()
print(str2)  # wynik --> To jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które sprawdzam.

str1 = 'To jest mój testowy tekst. Kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
str2 = str1.capitalize()
print(str2)  # wynik --> To jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które sprawdzam.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.