Python – #91 – str() – .isidentifier() – Jak sprawdzić, czy zaproponowana nazwa zmiennej może być użyta?

Metoda .isidentifier()

Metoda zwraca True, jeżeli identyfikator jest zgodny z definicją języka Python. Identyfikator w takim przypadku może zostać użyty do nazwania na przykład zmiennej. Metoda również zwraca wartość True dla zarezerwowanych słów kluczowych Pythona, czyli są to tak zwane zastrzeżone identyfikatory. 

Więcej o identyfikatorach i słowach kluczowych można zaleźć pod tym linkiem.

Składnia:

str.isidentifier()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'zmienna'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'zmienna_1'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = '_zmienna_1'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'Zmienna_1'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'Żmięnną_1'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'zmienna 1'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = '1zmienna'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = '1_zmienna'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = 'zmienna!'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = 'def'
int1 = str1.isidentifier()
print(int1)  # wynik --> True

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.