Python – #92 – str() – .islower() – Jak sprawdzić, czy string zawiera jedynie małe litery?

Metoda .islower()

Metoda zwraca True, jeżeli w ciągu znakowym znajdują się małe litery. Jeżeli w ciągu znakowym występuje wielka litera, to metoda zwróci wartość False. Jeżeli ciąg znakowy nie zawiera małych liter, to metoda również zwróci wartość False. Pozostałe znaki dla metody są obojętne.

Składnia:

str.islower()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'To jest text ze spacjami'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = 'to jest text ze spacjami'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'ABCDEF'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = '1234567890'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = '1234567890 ą'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> True

str1 = 'ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> False

str1 = 'ęóąśłżźćń'
int1 = str1.islower()
print(int1)  # wynik --> True

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.