Python – #90 – str() – .isdigit() – Jak sprawdzić, czy string zawiera jedynie cyfry?

Metoda .isdigit()

Metoda zwraca True, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się tylko i wyłącznie cyfry. Znaki w tym przypadku mogą być również zapisane w postaci unicodu, lecz żeby była zwrócona wartość True, muszą te znaki reprezentować jakąś formę cyfry / znak cyfry. Metoda ta obejmuje szerszy zakres znaków, niż metoda .isdecimal(). Natomiast, jeżeli w łańcuchu znakowym znajdują się inne znaki, bądź łańcuch znakowy jest pusty, wówczas metoda zwraca wartość False.

Składnia:

str.isdigit()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'
int1 = str1.isdigit()
print(int1) # wynik --> False

str1 = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
int1 = str1.isdigit()
print(int1) # wynik --> False

str1 = 'ABCDEF'
int1 = str1.isdecimal()
print(int1) # wynik --> False

str1 = '1234567890'
int1 = str1.isdigit()
print(int1) # wynik --> True

str1 = 'ĘÓĄŚŁŻŹĆŃ'
int1 = str1.isdigit()
print(int1) # wynik --> False

str1 = 'ęóąśłżźćń'
int1 = str1.isdigit()
print(int1) # wynik --> False

str1 = '!@#$%^&*()-=_+;,./?'
int1 = str1.isdigit()
print(int1) # wynik --> False

str1 = 'To jest text ze spacjami'
int1 = str1.isdigit()
print(int1) # wynik --> False

str1 = '\u0031'
int1 = str1.isdigit()
print(str1) # wynik --> 1
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u00B2'
int1 = str1.isdigit()
print(str1) # wynik --> ²
print(int1) # wynik --> True

str1 = '\u00BD'
int1 = str1.isdigit()
print(str1) # wynik --> ½
print(int1) # wynik --> False

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.