Python – #31 – set() – .difference()

Metoda .()

Metoda zwraca set’a, który zawiera różnice między dwoma set’ami. Zwracany set zawiera elementy, które występują tylko w secie, do którego metoda została zastosowana oraz dodatkowo set ten jest pomniejszony o elementy znajdujące się w secie z argumentu.

Składnia:

set.difference(set2)

Parametry:

set2 – zawiera elementy, które mają być usunięte z seta, na którym została użyta metoda

Wartość zwracana:

set()

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set3 = set1.difference(set2)
set4 = set2.difference(set1)
print(set3)  # wynik --> {1, 2, 3}
print(set4)  # wynik --> {8, 9, 7}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
set5 = set1 - set2
set6 = set2 - set1
print(set5)  # wynik --> {1, 2, 3}
print(set6)  # wynik --> {8, 9, 7}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4}
set3 = {5}
set4 = set1.difference(set2, set3)  
print(set4)  # wynik --> {1, 2, 3, 6}

set1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
set2 = {4}
set3 = {5}
set4 = set1 - (set2 | set3)  
print(set4)  # wynik --> {1, 2, 3, 6}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.