Python – #25 – tuple() – .count()

Metoda .count()

Metoda zwraca liczbę wystąpień podanego argumentu w tupli.

Składnia:

tuple.count(item)

Parametry:

item – element, który jest zliczany w tupli.

Wartość zwracana:

int – liczba wystąpień argumentu item w tupli.

Przykłady:

tuple1 = (1, 2, 3, 1, 3, 4, 7, 1, 3)
print(tuple1.count(3))  # wynik --> 3

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.