Python – #26 – tuple() – .index()

Metoda .index()

Metoda zwraca indeks pierwszego elementu z tupli, którego wartość jest równa argumentowi. Metoda zwraca błąd ValueError, jeżeli element nie istnieje.

Składnia:

tuple.index(item, start, end)

Parametry:

item – element szukany w tupli
start – parametr opcjonalny – int – pierwszy numer indeksu, od którego rozpoczyna się szukanie w tupli.
end – parametr opcjonalny – int – ostatni numer indeksu, na którym kończy się szukanie w tupli. Sama wartość end nie wlicza się w zakres szukania.

Wartość zwracana:

int – wartość indeksu znalezionego elementu

Przykłady:

tuple1 = ('one', 'two', 'three', 'four', 'three', 'five', 'six', 'three', 'six', 'seven')
print(tuple1.index('three'))  # wynik --> 2

tuple1 = ('one', 'two', 'three', 'four', 'three', 'five', 'six', 'three', 'six', 'seven')
print(tuple1.index('three', 3))  # wynik --> 4

tuple1 = ('one', 'two', 'three', 'four', 'three', 'five', 'six', 'three', 'six', 'seven')
print(tuple1.index('three', 0, 2))  # wynik --> ValueError: tuple.index(x): x not in tuple

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.