Django – #1 – Pierwsza aplikacja – Widok

Wprowadzenie.

We wpisie przedstawiono w jaki sposób utworzyć nowy projekt Django oraz jak utowrzyć pierwszy własny widok aplikacji wraz z jego zmapowaniem.

Zakres artykułu.

  • Tworzenie projektu Django
  • Tworzenie aplikacji Django​ – widok
  • Mapowanie widoku​

Tworzenie projektu Django

Przechodzimy do katalogu, gdzie chcemy utworzyć naszą aplikację. W moim przypadku jest to djangoProjects.  

W konsoli wpisujemy polecenie django-admin startproject nazwaProjektu. Polecenie to utworzy folder o nazwie nazwaProjektu a w nim bazowe pliki projektu Django.

Struktura katalogów po wykonaniu powyższego polecenia powinna wyglądać następująco.

W celu sprawdzenia, czy na tym etapie wszystko poszło pomyślnie możemy na chwilę uruchomić naszą aplikację. Uruchomienie aplikacji realizowane jest poprzez wpisanie do konsoli polecenia python3 manage.py runserver. Polecenie w takiej formie należy wpisać w głównym katalogu projektu, gdzie znajduje się plik manage.py.

W konsolu na chwilę obecną pojawi się ostrzeżenie, które na razie możemy zingorować. Pomimo ukazania się tego ostrzeżenia serwer powinien wystartować.

Następnym krokiem jest uruchomienie lokalnej przeglądarki internetowej i wpisanie adresu http://127.0.0.1:8000. W rezultacie powinniśmy zobaczyć następującą stronę.

Przechodząc do konsoli zauważymy zapytania wysłane przez przeglądarkę do naszej aplikacji.

Na ten moment możemy wyłączyć serwer naciskając kombinację klawiszy Ctrl C.

Tworzenie aplikacji Django - widok

W celu stworzenia struktury plików aplikacji Django przechodzimy do katalogu, gdzie znajduje się nasz plik manage.py i wpisujemy w konsoli polecenie python3 manage.py startapp nazwaAplikacji. W głownym katalogu projektu powinien pojawić nam się nowy katalog o nazwie naszaAplikacja. Struktura plików katalogu naszaAplikacja powinna wyglądać następująco.

Następnym krok polega na zmodyfikowaniu pliku views.py, gdzie umieszczamy kod w języku Python. Edycji możemy dokonać przy pomocy dowolnego edytora jak na przykład nano, poprzez wpisanie w konsoli polecenia nano views.py.  

Następnie w dokumencie napiszmy następujący kod, który ma za zadanie wysłać odpowiedzieć w przypadku przysłania zapytania.

Mapowanie widoku

Abyśmy mogli zobaczyć wynik naszej pracy, w kolejnym kroku należy dokonać tak zwanego zmapowania widoku na adres URL (ang. Uniform Resource Locator). W tym celu należy utworzyć plik urls.py w katalogu naszaAplikacja

W kolejnym kroku należy zmodyfikować plik urls.py tylko tym razem ten, który znajduje się w katalogu pod nazwą naszego projektu (nie w katalogu głównym)

Plik przed zmianą

Plik po zmianie

W celu weryfikacji czy strona działa w konsoli należy wpisać polecenie python3 manage.py runserver i w przeglądarne należy wpisać adres http://127.0.0.1:8000/naszaAplikacja/

Wynik jako otrzymamy powinien wyglądać następująco.

W przypadku jeżeli chcemy uruchomić nasz serwer na innym porcie niż standardowy 8000, wówczaw polecenie uruchamiające serwer powinno wyglądać następująco python3 manage.py runserver 8081.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.