Debian – #2 – Instalacja Django (Web Framework)

Wprowadzenie.

We wpisie przedstawiono krok po kroku proces instalacji frameworku web Django w systemie Debian 10. Django pozwala na szybsze i łatwiejsze tworzenie aplikacji internetowy przy zredukowaniu liczby linii kodu. Warto zapoznać się z oficjalną stroną projektu Django link, gdzie między innymi znajdziemy pełną dokumentację

Zakres artykułu.

  • Co będziemy potrzebowali
  • Proces instalacyjny Django
  • Stworzenie testowej aplikacji Django

Co będziemy potrzebowali

Przed rozpoczęciem procesu instalacyjnego należy upewnić się, że w naszym systemie jest zainstalowny python 3 oraz pip. W tym celu należy w konsoli wpisać polecenie python3 -V oraz pip3 -V. Rezultat jaki powinniśmy otrzymać przedstawiony jest na poniższych zrzutach ekranu.

Proces instalacyjny Django

Django może zostać zainstalowany w przestrzeni danego użytkownika lub globalnie. W tym poradniku przedstawię istanację Django globalnie.

W celu zainstalowania Django należy wpisać w konsoli polecenie sudo pip3 install Django. W kolejnym kroku wprowadzamy hasło superusera w celu autoryzacji.

Następnie należy zlokalizować plik przy pomocy polecenia which, który zostanie uruchomiony po wywołaniu komendy django-admin. Pełna komenda wygląda następująco which django-admin.

W przypadku jeżeli ścieżka nie zostanie znaleziona, wówczas należy ją ustawić. W tym celu w konsoli wpisujemy:

export PATH=$PATH:~/.local/bin/

Jeżeli chcemy zobaczyć jakie ścieżki są ustawione, wówczas w konsoli należu wpisać polecenie: 

echo $PATH

Na koniec, aby sprawdzić, czy django został poprawnie zainstalowany należy w konsoli wpisać django-admin -‍-version 

Stworzenie testowej aplikacji Django

W celu stworzenia aplikacji Django warto utworzyć nowy folder poleceniem mkdir i przejść do tego folderu.

Następnie w konsoli należy wpisać polecenie django-admin startproject nazwaNaszejAplikacji.

W folderze w którym aktualnie przebywamy powinnen pojawić się nowy folder o nazwe takiej jak wprowadziliśmy. 

Przechodzimy do nowo stworzonego folderu aplikacji Django

Gdy jesteśmy w folderze naszego projektu, możemy przeprowadzić migrację, która utworzy tabele w bazie danych (krok ten do uruchomienia aplikacji nie jest wymagany ale warto powoli się przyzwyczajać do poleceń z którymi będziemy pracować). W tym celu w konsoli należy wpisać polecenie python3 manage.py migrate. Po wykonaniu tego polecenia powinny się wyświetlić zadania do wykonania przez program, a następnie powinna rozpocząć się migracja.

Kolejnym krokiem jaki należy wykonać jest stworzenie profilu superusera (admina). W tym celu należy w konsoli wpisać python3 manage.py createsuperuser.  Uruchomiony program zapyta nas o nazwę użytkonika, adres e-mail oraz hasło.

Aby aplikacja była dostępna poprzez przeglądarkę internetową z zewnątrz, należy przejść do folderu z nazwą naszej aplikacji a następnie należy edytować plik settings.py.

W pliku settings.py znajdujemy linijkę ALLOWED HOST = []

a następnie wprowadzamy nasze IP w apostrofach i zapisujemy zmiany.

W celu uruchomienia serwera należy w konsoli wpisać python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8080

W celu przetestowania, czy nasza aplikacja wystartowała poprawnie, należy w przeglądarce internetowej wprowadzić adres IP komputera, na którym został postawiony serwer. Przeglądrka powinna wyświetlić następującą stronę. 

Natomiast po stronie serwera w konsoli powinny nam się wyświetlić zapytania wysłane przez przeglądarkę.

W celu zakończenia działania serwera, należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl  C

Na koniec chciałbym poinformować, że tak skonfigurowany projekt Django nie powinien pracować w środowisku produkcyjnym, a jedynie powinniśmy go wykorzystywać w środowisku deweloperskim !!!

Autor artykułu
Dominik Bednarski

4 Replies to “Debian – #2 – Instalacja Django (Web Framework)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.