Selenium – #5 – Jak odczytać tytuł strony?

Wprowadzenie.

We wpisie dowiesz się jak odczytać tytuł strony z wykorzystaniem modułu selenium w Pythonie. 

Zakres artykułu.

 • Jak odczytać tytuł strony?
 • Test
 • Zasoby
 • Źródła

Jak odczytać tytuł strony?

W celu odczytania tytułu strony internetowej przy użyciu modułu selenium w języku Python należy skorzystać ze zmiennej title obiektu driver. Obiekt driver jest instancją klasy webdriver.Firefox().

driver.title

Możemy też sprawdzić jakiego typu jest zmienna title przy pomocy wbudowanej metody type() [1].

type(driver.title)

Cały kod programu prezentuje się następująco

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from selenium import webdriver


def main():
  driver = webdriver.Firefox()
  driver.get("https://www.google.pl")
  page_title = driver.title
  print(f'Typ page_title: {type(page_title)}')
  print(f'Tytuł strony: {page_title}')
  driver.quit()

if __name__ == '__main__':
  main()

Test

W celu przetestowania, wyników skryptu należy otworzyć terminal. W terminalu przechodzimy do folderu, w którym znajduje się środowisko wirtualne naszego projektu.

Aktywujemy nasze środowisko wirtualne poleceniem

source venv/bin/activate 

Następnie w terminalu przechodzimy do miejsca, gdzie znajduje się nasz skrypt, a następnie wpisujemy komendę do uruchomienia skryptu.

./main.py 

Po wykonaniu skryptu powinniśmy zobaczyć w terminalu typ zmiennej title oraz tytuł strony.

Zasoby

Źródła

[1] Oficjalna strona Selenium – Browser interactions, Dostęp z dnia 11 Sierpnia 2023 z https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/interactions/

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.