Selenium – #6 – Jak odczytać adres URL?

Wprowadzenie.

We wpisie dowiesz się jak odczytać adres URL strony z wykorzystaniem modułu selenium w Pythonie. 

Zakres artykułu.

 • Jak odczytać adres URL strony?
 • Test
 • Zasoby
 • Źródła

Jak odczytać adres URL strony?

W celu odczytania adresu URL strony internetowej przy użyciu modułu selenium w języku Python należy skorzystać ze zmiennej current_url obiektu driver. Obiekt driver jest instancją klasy webdriver.Firefox().

driver.current_url

Możemy też sprawdzić jakiego typu jest zmienna current_url przy pomocy wbudowanej metody type() [1].

type(driver.current_url)

Cały kod programu prezentuje się następująco

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from selenium import webdriver


def main():
  driver = webdriver.Firefox()
  driver.get("https://www.google.pl")
  page_url = driver.current_url
  print(f'Typ page_url: {type(page_url)}')
  print(f'Adres URL strony: {page_url}')
  driver.quit()

if __name__ == '__main__':
  main()

Test

W celu przetestowania, wyników skryptu należy otworzyć terminal. W terminalu przechodzimy do folderu, w którym znajduje się środowisko wirtualne naszego projektu.

Aktywujemy nasze środowisko wirtualne poleceniem

source venv/bin/activate 

Następnie w terminalu przechodzimy do miejsca, gdzie znajduje się nasz skrypt, a następnie wpisujemy komendę do uruchomienia skryptu.

./main.py 

Po wykonaniu skryptu powinniśmy zobaczyć w terminalu typ zmiennej current_url oraz aktualny adrers url strony.

Zasoby

Źródła

[1] Oficjalna strona Selenium – Browser interactions, Dostęp z dnia 11 Sierpnia 2023 z https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/interactions/

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.