Selenium – #7 – Jak załadować adres URL?

Wprowadzenie.

We wpisie dowiesz się jak załadować konkretny adres URL z wykorzystaniem modułu Selenium WebDriver w Pythonie.

Zakres artykułu.

 • Jak załadować adres URL?
 • Testy
 • Zasoby
 • Źródła

Jak załadować adres URL?

W celu załadowania adresu URL strony internetowej przy użyciu modułu Selenium WebDriver w języku Python, należy skorzystać z metody .get() obiektu driver, gdzie jako argument podajemy adres URL w postaci ciągu znakowego.

driver.get(“docelowy_adres_url”)

Cały kod programu prezentuje się następująco.

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from selenium import webdriver


def main():
  driver = webdriver.Firefox()
  driver.get("https://inthou.pl/")
  driver.quit()

if __name__ == '__main__':
  main()

Testy

W celu przetestowania, wyników skryptu należy otworzyć terminal. W terminalu przechodzimy do folderu, w którym znajduje się środowisko wirtualne naszego projektu. 

Aktywujemy nasze środowisko wirtualne poleceniem.

source venv/bin/activate

następnie w terminalu przechodzimy do miejsca, gdzie znajduje się nasz skrypt, a następnie wpisujemy komendę do uruchomienia skryptu.

./main.py

Po wykonaniu skryptu powinniśmy zobaczyć jak na chwilę załadowała się strona o podanym adresie URL.

Zasoby

Źródła

[1] Oficjalna strona Selenium, Dostęp z dnia 28 Sierpnia 2023 z https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/getting_started/first_script/

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.