Selenium – #8 – Jak użyć przycisku wstecz?

Wprowadzenie.

We wpisie dowiesz się jak cofnąć stronę, czyli jak użyć przycisku wstecz wykorzystując Selenium WebDriver w Pythonie.

Zakres artykułu.

 • Jak użyć przycisku wstecz?
 • Testy
 • Zasoby
 • Źródła

Jak użyć przycisku wstecz?

W celu odczytania adresu URL strony internetowej przy użyciu Selenium WebDriver w języku Python należy skorzystać z metody .back() obiektu driver. Dla przypomnienia obiekt driver jest instancją klasy webdriver.Firefox().

driver.back()

Cały kod programu prezentuje się następująco

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from selenium import webdriver
import time

def main():
  driver = webdriver.Firefox()
  driver.get("https://www.google.pl")
  time.sleep(3)
  driver.get("https://inthou.pl/")
  time.sleep(3)
  driver.back()
  time.sleep(3)
  driver.quit()

if __name__ == '__main__':
  main()

Testy

W celu przetestowania, wyników skryptu należy otworzyć terminal. W terminalu przechodzimy do folderu, w którym znajduje się środowisko wirtualne naszego projektu. 

Aktywujemy nasze środowisko wirtualne poleceniem.

source venv/bin/activate

następnie w terminalu przechodzimy do miejsca, gdzie znajduje się nasz skrypt, a następnie wpisujemy komendę do uruchomienia skryptu.

./main.py

Podczas odpalenia skryptu powinniśmy w pierwszej kolejności zobaczyć załadowanie strony google.pl następnie po 3 sekundach inthou.pl, a po kolejnych 3 sekundach powinno cofnąć nas na stronę google.pl.

Zasoby

Źródła

[1] Oficjalna strona Selenium – Browser navigation, Dostęp z dnia 28 Sierpnia 2023 z https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/interactions/navigation/

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.