Python – #102 – str() – .maketrans() – Jak wygenerować obiekt translacyjny?

Metoda .maketrans()

Metoda zwraca dict’a, który określa obiekt translacyjny dla na przykład metody .translate()

Składnia:

str.maketrans(chars1, chars2, chars3)

Parametry:

chars1 – ciąg znakowy, który określa znaki, które mają zostać zastąpione przez znaki z argumentu chars2,
chars2 – ciąg znakowy, który określa znaki, które mają zastąpić znaki z argumentu chars1,
chars3parametr opcjonalny – ciąg znakowy, który zawiera znaki, które mają zostać usunięte (znaki te zmapowane są na typ None).

Wartość zwracana:

dict

Przykłady:

chars1 = 'Ko'
chars2 = 'S0'
chars3 = 'J'
transobj = str.maketrans(chars1,chars2,chars3)
print(transobj)  # wynik --> {75: 83, 111: 48, 74: None}

chars1 = 'Ko'
chars2 = 'S0'
transobj = str.maketrans(chars1,chars2)
print(transobj)  # wynik --> {75: 83, 111: 48}

# Możliwe jest też podanie jednego argumentu, lecz wówczas argument musi być typu dict.
dict1 = {75: 83}
transobj = str.maketrans(dict1)
print(transobj)  # wynik --> {75: 83}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.