Python – #101 – str() – .lstrip() – Jak od lewej strony stringu usunąć określone znaki?

Metoda .lstrip()

Metoda zwraca kopię ciągu znakowego, z którego usunięte są znaki z lewej strony, znajdujące się w ciągu znakowym podanym jako argument.

Składnia:

str.lstrip(chars)

Parametry:

chars – parametr opcjonalny – wartość domyślna -> znaki należące do tak zwanej białej przestrzeni (whitespace) – ciąg znakowy, zawierający znaki, które mają być usunięte z lewej strony ciągu znakowego, na który, została wykonana metoda.

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = 'To jest tekst'
str2 = str1.lstrip()
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = '       To jest tekst'
str2 = str1.lstrip()
print(str1) # wynik -->       To jest tekst
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = '\tTo jest tekst'
str2 = str1.lstrip()
print(str1) # wynik -->     To jest tekst
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = '\f\r\v\n\tTo jest tekst'
str2 = str1.lstrip()
print(str2) # wynik --> To jest tekst

str1 = '---___To jest tekst___-----'
str2 = str1.lstrip()
print(str1) # wynik --> ---___To jest tekst___-----
print(str2) # wynik --> ---___To jest tekst___-----

str1 = '---___To jest tekst___-----'
str2 = str1.lstrip('-')
print(str1) # wynik --> ---___To jest tekst___-----
print(str2) # wynik --> ___To jest tekst___-----

str1 = '---___To jest tekst___-----'
str2 = str1.lstrip('-_')
print(str1) # wynik --> ---___To jest tekst___-----
print(str2) # wynik --> To jest tekst___-----

str1 = '       To jest tekst'
str2 = str1.lstrip('-_')
print(str1) # wynik -->       To jest tekst
print(str2) # wynik -->       To jest tekst

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.