Python – #17 – list() – .extend()

Metoda .extend()

Metoda rozszerza listę, dołączając do niej wszystkie elementy iterowalne (iterable). 

Składnia:

list.extend(iterable_item)

Parametry:

iterable_item – obiekt iterowalny, o który zostanie rozszerzona lista.

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list1.extend(list2)
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list1 += list2
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

list1 = [1, 2, 3]
tuple1 = (4, 5, 6)
list1.extend(tuple1)
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

list1 = [1, 2, 3]
str1 = 'hello'
list1.extend(str1)
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 'h', 'e', 'l', 'l', 'o']

list1 = [1, 2, 3]
set1 = {4, 5, 6}
list1.extend(set1)
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

list1 = [1, 2, 3]
dict1 = {'klucz1':'wartość1', 'klucz2':'wartość2', 'klucz3':'wartość3'}
list1.extend(dict1)
print(list1)  # wynik --> [1, 2, 3, 'klucz1', 'klucz2', 'klucz3']

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.