Python – #16 – list() – .count()

Metoda .count()

Metoda zwraca liczbę wystąpień podanego argumentu w liście.

Składnia:

list.count(item)

Parametry:

item – element, który jest zliczany w liście.

Wartość zwracana:

int – liczba wystąpień argumentu item w liście.

Przykłady:

list1 = [1, 2, 3, 1, 3, 4, 7, 1, 3]
print(list1.count(3))  # wynik --> 3

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.