Python – #67 – float() – .fromhex()

Metoda .fromhex()

Metoda zwraca liczbę zmiennoprzecinkową z reprezentacji szesnastkowej zapisanej w ciągu znakowym.

Składnia:

float.fromhex(str)

Parametry:

str – ciąg liczby w postaci szesnastkowej o postaci: [sign] [‘0x’] integer [‘.’ fraction] [‘p’ exponent]. Człon sign – opcjonalny znak który może być albo ‘+’ albo ‘-‘. Człon integer oraz fraction są ciągiem znakowym cyft noracji szestnastkowej. Człon exponent jest liczbą w notacji dziesiętnej z możliwością zapisu ze znakiem wiodącym ‘+’ lub ‘-‘.

Wartość zwracana:

float

Przykłady:

float1 = float.fromhex('0xff')
print(float1)  # wynik --> 255.0
# wyjaśnienie -->
# 0xff -> 255.0

float1 = float.fromhex('0xffp2')
print(float1)  # wynik --> 1020.0
# wyjaśnienie -->
# 0xff * 2.0**2 -> 1020.0

float1 = float.fromhex('0x1.fep+4')
print(float1)  # wynik --> 31.875
# wyjaśnienie -->
# (1 + 15.0/16 + 14.0/(16**2)) * 2.0**4 = 31.875

float1 = float.fromhex('0x.fep+4')
print(float1)  # wynik --> 15.875
# wyjaśnienie -->
# (0 + 15.0/16 + 14.0/(16**2)) * 2.0**4 = 15.875

float1 = float.fromhex('0x.eep+2')
print(float1)  # wynik --> 3.71875
# wyjaśnienie -->
# (0 + 14.0/16 + 14.0/(16**2)) * 2.0**2 = 3.71875

liczba = (0 + 14.0/16 + 14.0/(16**2)) * 2.0**2
print(liczba)  # wynik --> 3.71875

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.