Python – #28 – set() – .add()

Metoda .add()

Metoda dodaje element do set’a. Jeżeli dany element się znajduje w secie, wówczas metoda nic nie robi.

Składnia:

set.add(item)

Parametry:

item – element dodawany do set’a. Można dodać jedynie hashowalne obiekty. Typy hashowalne: int, float, bool, str, tuple, NoneType.

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3}
set1.add(4)
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3, 4}

set1 = {1, 2, 3}
set1.add(3)
print(set1)  # wynik --> {1, 2, 3}

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.