Python – #115 – str() – .startswith() – Jak sprawdzić, czy string zaczyna się określonym ciągiem znakowym?

Metoda .startswith()

Metoda zwraca wartość logiczną bool. Metoda zwraca True, jeżeli ciąg znakowy, na którym została zastosowana metoda, rozpoczyna się od ciągu znakowego ‘prefix’ podanego jako argument. Parametr prefix może być pojedynczym stringiem lub też może być tuplą stringów, wówczas metoda zwróci True, jeżeli jeden z elementów z tupli będzie taki sam jak początek ciągu znakowego, na którym została zastosowana metoda. Jeżeli początek ciągu znakowego różni się od ciągu lub ciągów znakowych z argumentu, wówczas metoda zwraca wartość False.

Składnia:

str.startswith(prefix, start, end)

Parametry:

prefix – ciąg znakowy lub tupla ciągów znakowych. Wartość, argumentu porównywana jest z początkiem ciągu znakowego na, którym została zastosowana metoda.
start parametr opcjonalny – określa index pierwszego znaku z ciągu znakowego, na którym została zastosowana metoda, od którego ma rozpocząć się działanie metody.
endparametr opcjonalny – określa index ostatniego znaku ciągu znakowego, na którym została zastosowana metoda, na którym ma się zakończyć działanie metody.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
bool1 = str1.startswith('to jest')
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
bool1 = str1.startswith('To jest')
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
bool1 = str1.startswith('to jest', 3)
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
bool1 = str1.startswith('jest', 3)
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
bool1 = str1.startswith('jest', 3, 6)
print(bool1)  # wynik --> False

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
bool1 = str1.startswith('jest', 3, 7)
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
tuple1 = ('jest', 'to jest')
bool1 = str1.startswith(tuple1, 3, 7)
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
tuple1 = ('jest', 'to jest')
bool1 = str1.startswith(tuple1, 3)
print(bool1)  # wynik --> True

str1 = 'to jest mój testowy tekst. kolejne testowe zdanie, które SPRAWDZAM.'
tuple1 = ('jest', 'to jest')
bool1 = str1.startswith(tuple1)
print(bool1)  # wynik --> True

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.