Python – #114 – str() – .splitlines() – Jak podzielić string na pojedyncze linie?

Metoda .splitlines()

Metoda zwraca listę, której elementami są ciągi znakowe. Ciągi znakowe w liście stanowią linie ciągu znakowego, na którym została zastosowana metoda. Podział ciągu znakowego, na którym została zastosowana metoda, jest dokonywany, gdy zostanie napotkany jeden z poniższych znaków. 

\n      - Line Feed
\r      - Carriage Return
\r\n     - Carriage Return + Line Feed
\v or \x0b  - Line Tabulation
\f or \x0c  - Form Feed
\x1c     - File Separator
\x1d     - Group Separator
\x1e     - Record Separator
\x85     - Next Line (C1 Control Code)
\u2028    - Line Separator
\u2029    - Paragraph Separator

Składnia:

str.splitlines(keepends)

Parametry:

keependsparametr opcjonalny – domyślna wartość –> False – W przypadku, jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na True, wówczas podzielone ciągi znakowe zawierają znak podziału, w przeciwnym razie znaki podziału nie są zamieszczane w podzielonych ciągach znakowych. 

Wartość zwracana:

list

Przykłady:

str1 = 'To jest pierwsza element tekstu.\n Drugi element. \n Trzeci element.'
list1 = str1.splitlines()
print(list1) # wynik --> ['To jest pierwsza element tekstu.', ' Drugi element. ', ' Trzeci element.']

str1 = 'To jest pierwsza element tekstu.\n Drugi element. \n Trzeci element.\n'
list1 = str1.splitlines()
print(list1) # wynik --> ['To jest pierwsza element tekstu.', ' Drugi element. ', ' Trzeci element.']

str1 = 'To jest pierwsza element tekstu.\n Drugi element. \n Trzeci element.\n'
list1 = str1.splitlines(keepends=True)
print(list1) # wynik --> ['To jest pierwsza element tekstu.\n', ' Drugi element. \n', ' Trzeci element.\n']

str1 = 'To jest pierwsza element tekstu.\r Drugi element. \r\n Trzeci element.\n'
list1 = str1.splitlines()
print(list1) # wynik --> ['To jest pierwsza element tekstu.', ' Drugi element. ', ' Trzeci element.']

str1 = 'To jest pierwsza element tekstu.\r Drugi element. \r\n Trzeci element.\n'
list1 = str1.splitlines(keepends=True)
print(list1) # wynik --> ['To jest pierwsza element tekstu.\r', ' Drugi element. \r\n', ' Trzeci element.\n']

str1 = 'To jest pierwsza element tekstu.\v Drugi element. \f Trzeci element.\n'
list1 = str1.splitlines()
print(list1) # wynik --> ['To jest pierwsza element tekstu.', ' Drugi element. ', ' Trzeci element.']

str1 = 'To jest pierwsza element tekstu.\v Drugi element. \f Trzeci element.\n'
list1 = str1.splitlines(keepends=True)
print(list1) # wynik --> ['To jest pierwsza element tekstu.\x0b', ' Drugi element. \x0c', ' Trzeci element.\n']

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.