Python – #116 – str() – .strip() – Jak od prawej i lewej strony stringu usunąć określone znaki?

Metoda .strip()

Metoda zwraca kopię ciągu znakowego z usuniętymi znakami początkowymi i końcowymi. Znaki do usunięcia określane są poprzez podanie argumentu w postaci ciągu znakowego. Jeżeli argument nie zostanie określony, wówczas usuwane są znaki z tak zwanej białej przestrzeni (whitespace).

Składnia:

str.strip(chars)

Parametry:

charsparametr opcjonalny – ciąg znakowy zawierający znaki, które mają być usunięte z początku i końca oryginalnego ciągu znakowego. Jeżeli argument nie zostanie określony, wówczas usuwane są znaki z tak zwanej białej przestrzeni (whitespace).

Wartość zwracana:

str

Przykłady:

str1 = '     To jest mój testowy tekst     '
str2 = str1.strip()
print(str2)  # wynik --> To jest mój testowy tekst

str1 = '\n\r\t\v\f To jest mój testowy tekst \n\r\t\v\f'
str2 = str1.strip()
print(str2)  # wynik --> To jest mój testowy tekst

str1 = '3213415qwe12312.3123qwe123125135123'
str2 = str1.strip('12345')
print(str2)  # wynik --> qwe12312.3123qwe

str1 = '3213415qwe12312.3123qwe123125135123'
str2 = str1.strip('12345ewq')
print(str2)  # wynik --> .

str1 = '3213415qwe12312.3123qwe123125135123'
str2 = str1.strip('12.345ewq')
print(str2)  # wynik --> 

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.