Python – #59 – int() – .bit_count()

Metoda .bit_count()

Metoda zwraca liczbę jedynek w binarnej reprezentacji wartości bezwzględnej liczby całkowitej. Wartość zwracana jest również znana jako liczba populacji.

Składnia:

int.bit_count()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

int – liczba jedynek w reprezentacji dwójkowej liczby.

Przykłady:

int1 = 5
int2 = int1.bit_count()
print(int2)  # wynik --> 2
print(bin(int1))  # wyjaśnienei --> 0b101 --> 2 jedynki 

int1 = -5
int2 = int1.bit_count()
print(int2)  # wynik --> 2
print(bin(int1))  # wyjaśnienei --> -0b101 --> 2 jedynki 

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.