Python – #65 – float() – .as_integer_ratio()

Metoda .as_integer_ratio()

Metoda zwraca tuple dwóch liczb całkowitych, których stosunek jest równy float’owi. Mianownik jest liczbą dodatnią.

Składnia:

float.as_intiger_ratio()

Parametry:

Metoda nie posiada parametrów.

Wartość zwracana:

tuple() –> (licznik, mianownik)

Przykłady:

float1 = 1.5
tuple1 = float1.as_integer_ratio() 
print(tuple1)  # wynik --> (3, 2) --> 3/2=1.5

float1 = -1.5
tuple1 = float1.as_integer_ratio() 
print(tuple1)  # wynik --> (-3, 2) --> -3/2=-1.5

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.