Python – #64 – float()

Typ - float()

Float jest zmienną, która pozwala przechowywać liczby zmiennoprzecinkowe.

  • Typ float może przechowywać liczby ujemne, jak i dodatnie.
  • Domyślna wartość float’a wynosi 64 bity, jednakże jeżeli jest taka potrzeba, to python automatycznie zwiększa rozmiar float’a, przez co float nie ma minimalnej, jak i maksymalnej wartości.

Składnia float’a:

float1 = float(value)

Parametry:

valueparametr opcjonalny – domyślna wartość –> 0.0 – liczby mogą być zapisane również jako ciąg znakowy str.

Wartość zwracana:

float – liczba zmiennoprzecinkowa.

Deklaracja float’a:

float1 = 0.0
float1 = float()

Deklaracja float’a z watościami:

float1 = float()
print(float1) # wynik --> 0.0

float1 = 5.4
print(float1) # wynik --> 5.4

float1 = .4
print(float1) # wynik --> 0.4

float1 = 5.
print(float1) # wynik --> 5.0

float1 = float(-4.1) 
print(float1) # wynik --> -4.1

float1 = float(0.0)
print(float1) # wynik --> 0.0

float1 = float('3.3')
print(float1) # wynik --> 3.3

float1 = float('-3.2')
print(float1) # wynik --> -3.2

float1 = float('+3.8')
print(float1) # wynik --> 3.8

Typ zmiennej obiektu float:

float1 = 1.1
print(type(float1))  # wynik --> <class 'float'>

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.