Python – #63 – int() – .to_bytes()

Metoda .to_bytes()

Metoda zwraca ciąg znakowy bajtów reprezentujących liczbę całkowitą.

Składnia:

int.to_bytes(length, byte_order, signed)

Parametry:

length – długość zwracanej tablicy bajtów.
byte_order – określa kolejność bajtów użytych do reprezentacji liczby całkowitej. Jeżeli byteorder jest „big”, to najbardziej znaczący bajt znajduje się na początku tablicy bajtów. Jeśli argument byteorder ma wartość „little”, to najbardziej znaczący bajt znajduje się na końcu tablicy bajtów.
signed – parametr opcjonalny – typ bool – wartość domyślna to False – W przypadku, gdy ustawimy na True, pierwszy bit, gdy jest jedynką, oznacza, że liczba jest ujemna (Kod uzupełnień do dwóch).

Wartość zwracana:

None

Przykłady:

int1 = 63738
byte1 = int1.to_bytes(2, 'big')
print(byte1)  # wynik --> b'\xf8\xfa'

int1 = 64248
byte1 = int1.to_bytes(2, 'little')
print(byte1)  # wynik --> b'\xf8\xfa'

int1 = -1798
byte1 = int1.to_bytes(2, 'big', signed=True)
print(byte1)  # wynik --> b'\xf8\xfa'

int1 = -1288
byte1 = int1.to_bytes(2, 'little', signed=True)
print(byte1)  # wynik --> b'\xf8\xfa'

int1 = 63738
byte1 = int1.to_bytes(4, 'big')
print(byte1)  # wynik --> b'\x00\x00\xf8\xfa'

int1 = 63738
byte1 = int1.to_bytes(10, 'big')
print(byte1)  # wynik --> b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\xfa'

int1 = -1798
byte1 = int1.to_bytes(4, 'big', signed=True)
print(byte1)  # wynik --> b'\xff\xff\xf8\xfa'

int1 = -1798
byte1 = int1.to_bytes(10, 'big', signed=True)
print(byte1)  # wynik --> b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xf8\xfa'

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.