Python – #38 – set() – .issuperset()

Metoda .issuperset()

Metoda zwraca wartość logiczną bool. Metoda zwraca True, jeżeli wszystkie elementy set’u, z argumentu, znajdują się w secie, na którym zastosowano metodę, w przeciwnym razie zwracana jest wartość False.

Składnia:

set.issuperset(set2)

Parametry:

set2 – zbiór porównywany ze zbiorem, na którym zastosowano metodę.

Wartość zwracana:

bool

Przykłady:

set1 = {1, 2, 3, 22}
set2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
print(set1.issuperset(set2))  # wynik --> False
print(set2.issuperset(set1))  # wynik --> False

set1 = {1, 2, 3}
set2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
print(set1.issuperset(set2))  # wynik --> False
print(set2.issuperset(set1))  # wynik --> True

set1 = {1, 2, 3}
set2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
print(set1 >= set2)  # wynik --> False
print(set2 >= set1)  # wynik --> True

set1 = {1, 2, 3}
set2 = {1, 2, 3}
print(set1 >= set2)  # wynik --> True
print(set2 >= set1)  # wynik --> True

set1 = {1, 2, 3}
set2 = {1, 2, 3}
print(set1 > set2)  # wynik --> False --> wyjaśnienie set1 >= set2 and set1 != set2
print(set2 > set1)  # wynik --> False --> wyjaśnienie set1 >= set2 and set1 != set2

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.