Python – #57 – int()

Typ - int()

Int jest zmienną, która pozwala przechowywać liczby całkowite.

  • Typ int może przechowywać liczby ujemne, jak i dodatnie.
  • Domyślna wartość int’a wynosi 64 bity, jednakże jeżeli jest taka potrzeba, to python automatycznie zwiększa rozmiar int’a, przez co int nie ma minimalnej, jak i maksymalnej wartości.

Składnia int’a:

int1 = int(value, base)

Parametry:

valueparametr opcjonalny – domyślna wartość –> 0 – liczby mogą być zalisane również jako ciąg znakowy str.
baseparametr opcjonalny – domyślna wartość –> 10 – podstawa liczby parametru value. Podstawa może przyjmować wartość 0 lub przedział 2 <= value <= 36.

Wartość zwracana:

int – liczba całkowita o podstawie 10.

Deklaracja int’a:

int1 = int()
print(int1) # wynik --> 0

Deklaracja int’a z watościami:

int1 = 5  
print(int1) # wynik --> 5

int1 = int(-4) 
print(int1) # wynik --> -4

int1 = int(0)
print(int1) # wynik --> 0

int1 = int('3')
print(int1) # wynik --> 3

int1 = int('10', 8)
print(int1) # wynik --> 8

int1 = int('7', 8) 
print(int1) # wynik --> 7

int1 = int('F', 16) 
print(int1) # wynik --> 15

int1 = int('10', 16) 
print(int1) # wynik --> 16

int1 = int('10', 2) 
print(int1) # wynik --> 2

int1 = int('0x17', 0) 
print(int1) # wynik --> 23

int1 = int('17', 0) 
print(int1) # wynik --> 17

int1 = int('0o17', 0) 
print(int1) # wynik --> 15

int1 = int('0b101010', 0) 
print(int1) # wynik --> 42

int1 = int('17', 9) 
print(int1) # wynik --> 16

int1 = int('H', 32)
print(int1) # wynik --> 17

int1 = int('H', 64)  # wynik --> ValueError: int() base must be >= 2 and <= 36, or 0

Typ zmiennej obiektu int:

int = 1
print(type(int1))  # wynik --> <class 'int'>

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.