Obliczenie FFT na mikrokontrolerze STM32 – #3 – Pomiar trzech przebiegów za pomocą niezależnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem DMA i trybu Combined regular simultaneous + alternate trigger mode w celu dokładnego pomiaru przesunięcia fazowego na procesorze STM32F103

2023-12-30 Cały dzień

Obliczenie FFT na mikrokontrolerze STM32 – #3 – Pomiar trzech przebiegów za pomocą niezależnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem DMA i trybu Combined regular simultaneous + alternate trigger mode w celu dokładnego pomiaru przesunięcia fazowego na procesorze STM32F103