Selenium – ćwiczenie 2

Pobieranie napisu z elementu o name=”selenium-name”

Twoim zadaniem jest przeprowadzenie testu automatycznego w celu pobrania napisu z tagu h2 o nazwie name=”selenium-name”. Ta operacja ma na celu weryfikację poprawności wyświetlanego napisu na stronie. Wykorzystaj bibliotekę Selenium w języku Python do wykonania tego zadania.

Kroki do wykonania:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową przy użyciu narzędzia Selenium.
  2. Przejdź na stronę internetową, na której znajduje się element h2 o name=”selenium-name”.
  3. Zlokalizuj element h2 przy użyciu metody find_element(By.NAME, ) lub innej odpowiedniej metody w zależności od wybranej strategii lokalizacji.
  4. Pobierz tekst z tego elementu przy użyciu właściwości .text lub innego odpowiedniego atrybutu.
  5. Porównaj pobrany tekst z oczekiwanym napisem lub wykonaj inne działania związane z weryfikacją poprawności.
  6. Wyświetl na konsoli komunikat informujący o rezultacie testu.
  7. Zamknij przeglądarkę.

Oczekiwany wynik:

Po wykonaniu skryptu testowego, w konsoli powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, czy pobrany napis zgodny jest z oczekiwanym, czy też nie. Jeśli napisy są identyczne, komunikat powinien informować o sukcesie testu, w przeciwnym razie o ewentualnej niezgodności.

Materiały do ćwiczenia:

Mój Tekst 2