Git – #2 – Podstawowa konfiguracja

Kilka słów na początek.

Przed przystąpieniem do pracy z programem Git warto użyć kilku polecań konfiguracyjnych. Zmienne konfiguracyjne znajdują się w 3 miejscach.
– Pierwszą lokalizację możemy modyfikować przez dodanie do polecenia “git config” parametru “-‍-system”. Plik ten zawiera zmienne, które widoczne są dla wszystkich użytkowników oraz dla wszystkich repozytoriów.
– Drugą lokalizację możemy modyfikować przez dodanie do polecenia “git config” parametru “-‍-global”. Plik ten zawiera zmienne, które widoczne są dla jednego konkretnego użytkownika.
– Trzecią lokalizację możemy modyfikować poprzez wpisanie polecenia “git config” bez dodatkowego parametru. Plik ten zawiera zmienne dla konkretnego repozytorium.
W celu zmiany ustawień konfiguracyjnych programu Git należy jeszcze raz wywołać tą samą komendę. Warto wiedzieć, że każdy z plików konfiguracyjnych posiada inny priorytet. Najwyższy priorytet posiada lokalizacja pliku znajdującego się w trzeciej lokalizacji a najniższy w pierwszej.

Polecenia konfiguracyjne

Ustawienie nazwy użytkownika programu Git dokonujemy poprzez wpisanie w konsoli polecenia:
git config –global user.name “Imię Nazwisko

Ustawienie adresu e-mail programu Git dokonujemy poprzez wpisanie w konsoli polecenia:
git config –global user.email twoj@email.com

Ustawienie domyślnego edytora tekstu gdy Git będzie wymagał wprowadzenia dodatkowych danych ustawiamy poleceniem:
git config –global core.editor nazwaEdytora

Sprawdzenie pełnej aktualnej konfiguracji programu Git wyświetli się po wpisaniu polecenia:
git config –list

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.