Git – #3 – Terminy i definicje

Kilka słów na początek.

Przed rozpoczęciem pracy z programem Git warto zapoznać się z terminologią oraz definicjami stosowanymi w tym środowisku. Taka wiedza pozwoli nam na swobodną i zrozumiałą komunikację, a co za tym idzie unikniemy szeregu zbędnych pytań.

Zakres artykułu.

  • Repozytorium (repo)
  • Obszar roboczy
  • Rewizja
  • SHA-1 hash
  • Plik aktualny (Committed)
  • Plik zmodyfikowany (Modified)
  • Plik zindeksowany (Staged)
  • Gałąź

Repozytorium (repo)

Jest to folder, w którym może się znajdować projekt (obszar roboczy), baza danych plików zindeksowanych oraz baza danych rewizji utworzony przez program Git. Jeżeli repozytorium zawiera trzy powyższe obszary nazywane jest repozytorium zwykłym. Istnieje jeszcze tak zwane repozytorium surowe, które zawiera jedynie bazę danych rewizji. 

Obszar roboczy

Jest to obszar w repozytorium, który obejmuje wszystkie dokumenty, foldery oraz pliki naszego projektu.

Rewizja

Jest to termin określający zapisanie stanu obszaru roboczego w bazie danych rewizji repozytorium.

SHA-1 hash

Jest to ciąg znakowy składający się z czterdziestu znaków heksadecymalnych wyliczony na podstawie struktury zawartości plików i folderów w obszarze roboczym.

Plik aktualny (Committed)

Jest to plik, którego zawartość jest identyczna w obszarze roboczym jak i repozytorium

Plik zmodyfikowany (Modified)

Jest to plik, którego zawartość różni się w obszarze roboczym i repozytorium.

Plik zindeksowany (Staged)

Jest to plik zmodyfikowany, czyli jego zawartość różni się w obszarze roboczym i repozytorium. Różnica polega na tym, że w tym przypadku plik ten jest przygotowany do zapisania w repozytorium.

Gałąź

Jest to poboczna ścieżka kolejnych rewizji projektu. 

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.