Programowanie w C – RPi – Bazy Danych – Pierwszy program

Wprowadzenie.

W celu sprawdzenia, funkcje z biblioteki mysql.h będą poprawnie odczytywane w programie wykonamy prosty program, który pokaże nam wersję klienta MySQL.

Zakres wpisu.

  • Program w C
  • Plik Makefile
  • Testy

Program w C

Kod programu, który pozwoli na przetestowanie działania funkcji z biblioteki mysql.h zapisałem w pliku main.c i wygląda następująco.

#include <stdio.h>
#include <mysql/mysql.h>

int main(int argc, char **argv)
{
	printf("Wersja klienta MySQL: %s\n", mysql_get_client_info());
	
	return 0;
}

Plik Makefile

W celu skompilowania programu, który pozwoli nam na skorzystanie z funkcji obsługujących bazę danych w pliku Makefile należy wprowadzić flagi dla kompilatora oraz wymagane biblioteki. 

Flagi kompilatora uzyskamy wpisując w konsoli polecenie:

$ mysql_config -‍-cflags

Wynik powyższego polecenia wygląda następująco:

-I/usr/include/mysql -DBIG_JOINS=1 -fno-strict-aliasing -g -DNDEBUG

Biblioteki otrzymamy wpisując w konsoli polecenie:

$ mysql_config -‍-libs

Wynik powyższego polecenia wygląda następująco:

-L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -lmysqlclient -lpthread -lz -lm -ldl

Plik Makefile wygląda następująco:

CC = gcc
CFLAGS = -DBIG_JOINS=1 -fno-strict-aliasing -g -DNDEBUG
LIBS = -lmysqlclient -lpthread -lz -lm -ldl
INCLUDES =

OBJ =\
        main.o

all: main

clean:
        rm -f *.o test

.c.o:
        $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $<

main: $(OBJ)
        $(CC) $(OBJ) $(LIBS) -o test

Testy

Gdy już mamy wszystko przygotowane to w konsoli wpisujemy polecenie:

$ make

Następnie uruchamiamy nasz program poleceniem:

$ ./test

Wynik jaki otrzymamy powinien wyglądać następująco:

Wersja klienta MySQL: 5.5.62

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.