Raspberry Pi – #5 – Konfiguracja WiFi cz. I

Kilka słów na początek.

W dzisiejszym wpisie przedstawię w jaki sposób skonfigurować WiFi w naszym Raspberry Pi, abyśmy byli w stanie uwolnić się od nadmiaru przewodów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że WiFi jest dostępne od wersji 3 urządzenia dlatego osoby, które posiadają starszą wersję Raspberry Pi będą musiały nadal korzystać z przewodu Ethernetowego.

Zakres artykułu.

  • Konfiguracja łączenia z siecią WiFi przy uruchamianiu RPi
  • Konfiguracja automatycznego łączenia z siecią WiFi
  • Konfiguracja kilku sieci WiFi
  • Konfiguracja sieci WiFi gdy sieć nie posiada hasła
  • Konfiguracja sieci WiFi gdy nazwa sieci SSID jest ukryta

Konfiguracja łączenia z siecią WiFi przy uruchamianiu RPi

Konfiguracja w tej części artykułu powoduje łączenia się z siecią WiFi jedynie w momencie uruchomienia Raspbbery Pi.

1) Logujemy się do Raspberry Pi przez SSH (Konfiguracja protokołu SSH została przedstawiona w artykule „Komunikacja za pomocą protokołu SSH”;
2) Przechodzimy w tryb root za pomocą polecenia sudo -i;
3) Przechodzimy do ścieżki /etc/network wpisując w konsoli polecenie cd /etc/network;
4) Otwieramy plik interfaces dowolnym edytorem tekstu na przykład wpisując nano interfaces. W przypadku jeśli we wspomnianym pliku znajduje się tekst odnoście wlan0 to należy go usunąć. W miejsce usuniętego tekstu lub w puste miejsce jeśli wcześniej nic tam nie było należy wpisać poniższą konfigurację a następnie należy ją zapisać;

‍‍
#wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

5) Przechodzimy do katalogu wpa_supplicant poleceniem cd /etc/wpa_supplicant;
6) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf gdzie zamieszczamy konfigurację sieci WiFi i ją zapisujemy;

‏‌
network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI”
key_mgmt=WPA-PSK
}

7) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
8 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja automatycznego łączenia z siecią WiFi

Konfiguracja w tej części powoduje automatyczne łączenie się z siecią WiFi tzn. na przykład w momencie odnalezienia sieci WiFi przy włączonym RPi po przerwaniu połączenia z WiFi.

1) Logujemy się do Raspberry Pi przez SSH (Konfiguracja protokołu SSH została przedstawiona w artykule „Komunikacja za pomocą protokołu SSH”);
2) Przechodzimy w tryb root za pomocą polecenia sudo -i;
3) Przechodzimy do ścieżki /etc/network wpisując w konsoli polecenie cd /etc/network;
4) Otwieramy plik interfaces dowolnym edytorem tekstu na przykład wpisując nano interfaces. W przypadku jeśli we wspomnianym pliku znajduje się tekst odnoście wlan0 to należy go usunąć. W miejsce usuniętego tekstu lub w puste miejsce jeśli wcześniej nic tam nie było należy wpisać poniższą konfigurację i ją zapisać;

‍‍
#auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

5) Przechodzimy do katalogu cd /etc;
6) Otwieramy plik rc.local poleceniem nano rc.local. Na samym dole przed linią z napisem exit 0 wpisujemy poniższą konfigurację i ją zapisujemy;


i‍‍fup wlan0

7) Przechodzimy do katalogu wpa_supplicant poleceniem cd /etc/wpa_supplicant;
8) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf gdzie zamieszczamy konfigurację sieci WiFi i ją zapisujemy;


ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=PL

network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI”
}

9) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
10 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja kilku sieci WiFi

Może tak się zdarzyć, że przenosimy nasze urządzenie na przykład do znajomego i nie chcemy za każdym razem zmienić ustawień konfiguracyjnych w pliku wpa_supplicant.conf. W celu dodania kilku sieci należy:

1) Otworzyć plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf i zapisać następującą konfigurację;


ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=PL

network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI”
key_mgmt=WPA-PSK
}

network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi_2″
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI_2″
key_mgmt=WPA-PSK
}

2) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
3 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi_2 poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja sieci WiFi gdy sieć nie posiada hasła

1) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf i zapisujemy  następującą konfigurację;


network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
key_mgmt=NONE
}

2) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
3 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja sieci WiFi gdy nazwa sieci SSID jest ukryta

1) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf i zapisujemy  następującą konfigurację;


network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
key_mgmt=”HASŁO_NASZEJ_SIECI_WiFi”
scan_ssid=1
}

2) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
3 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *