Raspberry Pi – #5 – Konfiguracja WiFi cz. I

Kilka słów na początek.

W dzisiejszym wpisie przedstawię w jaki sposób skonfigurować WiFi w naszym Raspberry Pi, abyśmy byli w stanie uwolnić się od nadmiaru przewodów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że WiFi jest dostępne od wersji 3 urządzenia dlatego osoby, które posiadają starszą wersję Raspberry Pi będą musiały nadal korzystać z przewodu Ethernetowego.

Zakres artykułu.

  • Konfiguracja łączenia z siecią WiFi przy uruchamianiu RPi
  • Konfiguracja automatycznego łączenia z siecią WiFi
  • Konfiguracja kilku sieci WiFi
  • Konfiguracja sieci WiFi gdy sieć nie posiada hasła
  • Konfiguracja sieci WiFi gdy nazwa sieci SSID jest ukryta

Konfiguracja łączenia z siecią WiFi przy uruchamianiu RPi

Konfiguracja w tej części artykułu powoduje łączenia się z siecią WiFi jedynie w momencie uruchomienia Raspbbery Pi.

1) Logujemy się do Raspberry Pi przez SSH (Konfiguracja protokołu SSH została przedstawiona w artykule “Komunikacja za pomocą protokołu SSH”;
2) Przechodzimy w tryb root za pomocą polecenia sudo -i;
3) Przechodzimy do ścieżki /etc/network wpisując w konsoli polecenie cd /etc/network;
4) Otwieramy plik interfaces dowolnym edytorem tekstu na przykład wpisując nano interfaces. W przypadku jeśli we wspomnianym pliku znajduje się tekst odnoście wlan0 to należy go usunąć. W miejsce usuniętego tekstu lub w puste miejsce jeśli wcześniej nic tam nie było należy wpisać poniższą konfigurację a następnie należy ją zapisać;

‍‍
#wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

5) Przechodzimy do katalogu wpa_supplicant poleceniem cd /etc/wpa_supplicant;
6) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf gdzie zamieszczamy konfigurację sieci WiFi i ją zapisujemy;

‏‌
network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI”
key_mgmt=WPA-PSK
}

7) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
8 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja automatycznego łączenia z siecią WiFi

Konfiguracja w tej części powoduje automatyczne łączenie się z siecią WiFi tzn. na przykład w momencie odnalezienia sieci WiFi przy włączonym RPi po przerwaniu połączenia z WiFi.

1) Logujemy się do Raspberry Pi przez SSH (Konfiguracja protokołu SSH została przedstawiona w artykule “Komunikacja za pomocą protokołu SSH”);
2) Przechodzimy w tryb root za pomocą polecenia sudo -i;
3) Przechodzimy do ścieżki /etc/network wpisując w konsoli polecenie cd /etc/network;
4) Otwieramy plik interfaces dowolnym edytorem tekstu na przykład wpisując nano interfaces. W przypadku jeśli we wspomnianym pliku znajduje się tekst odnoście wlan0 to należy go usunąć. W miejsce usuniętego tekstu lub w puste miejsce jeśli wcześniej nic tam nie było należy wpisać poniższą konfigurację i ją zapisać;

‍‍
#auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

iface default inet dhcp

5) Przechodzimy do katalogu cd /etc;
6) Otwieramy plik rc.local poleceniem nano rc.local. Na samym dole przed linią z napisem exit 0 wpisujemy poniższą konfigurację i ją zapisujemy;


i‍‍fup wlan0

7) Przechodzimy do katalogu wpa_supplicant poleceniem cd /etc/wpa_supplicant;
8) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf gdzie zamieszczamy konfigurację sieci WiFi i ją zapisujemy;


ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=PL

network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI”
}

9) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
10 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja kilku sieci WiFi

Może tak się zdarzyć, że przenosimy nasze urządzenie na przykład do znajomego i nie chcemy za każdym razem zmienić ustawień konfiguracyjnych w pliku wpa_supplicant.conf. W celu dodania kilku sieci należy:

1) Otworzyć plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf i zapisać następującą konfigurację;


ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=PL

network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI”
key_mgmt=WPA-PSK
}

network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi_2″
psw=”HASŁO_DO_NASZEJ_SIECI_2″
key_mgmt=WPA-PSK
}

2) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
3 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi_2 poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja sieci WiFi gdy sieć nie posiada hasła

1) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf i zapisujemy  następującą konfigurację;


network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
key_mgmt=NONE
}

2) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
3 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Konfiguracja sieci WiFi gdy nazwa sieci SSID jest ukryta

1) Otwieramy plik wpa_supplicant.conf poleceniem nano wpa_supplicant.conf i zapisujemy  następującą konfigurację;


network={
ssid=”NAZWA_NASZEJ_SIECI_WiFi”
key_mgmt=”HASŁO_NASZEJ_SIECI_WiFi”
scan_ssid=1
}

2) Resetujemy RPi poleceniem sudo reboot;
3 ) Po ponownym zalogowaniu sprawdzamy czy udało nam się połączyć z siecią WiFi poleceniem ifconfig, gdzie powinna nam się pojawić konfiguracja oznaczona przez wlan0.

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.