Z życia elektronika – #8 – Dobór rezystorów pull-up/down

Na rozgrzewkę:

     W układach scalonych występują dwa rodzaje wyjść typu Open Drain i Push-Pull. We wpisie zajmę się wyjściem Open Drain, a konkretnie doborem rezystorów Pull-Up i Pull-Down. Wyjścia Open Drain są chętnie używane w układach scalonych z powodu kilku zalet nad wyjściami typu Push-Pull. Mianowicie z połączenia kilku wyjść typu Open Drain można stworzyć bramkę logiczną OR, a także mogą pochwalić się elastycznością jeśli chodzi o poziomy napięć. Poziomy napięć można modyfikować w zależności od zakresu wejścia układu scalonego. Wadą układu Open Drain jest potrzeba dołączenia zewnętrznego rezystora, czym właśnie zajmę się w tym wpisie.

Zakres wpisu:

  • Pull-Up czy Pull-Down
  • Dobór rezystora Pull-Down
  • Dobór rezystora Pull-Up

Pull-Up czy Pull-Down:

Wyobraźmy sobie stabilizator z monitoringiem napięcia wejściowego i wyjściem logicznym (Log_Out, typu Open Drain) zmieniającym swój stan w momencie spadku napięcia wejściowego poniżej ustalonej wartości. W momencie przekroczenia poziomu minimalnego Log_Out zmienia swój stan. Informacja może być przekazywana poprzez stan wysoki lub niski. Jeśli wyjście Log_Out jest dołączane do VDD podczas stanu awaryjnego należy zastosować rezystor Pull-Down. Jeśli podczas stanu awaryjnego wyjście Log_Out dołączane jest do GND należy zastosować rezystor Pull-Up.

Dobór rezystora Pull-Down:

Z noty katalogowej odczytujemy wartość minimalną pinu IN, przy którym odczytywany jest stan niski,

oraz wartość maksymalną pinu IN przy którym występuję stan wysoki.

Dobór rezystora Pull-Up:​

Dobieramy rezystor dla poniższego układu, gdy tranzystor w układzie scalonym jest wyłączony. W  stanie wyłączenia występuję prąd upływu tranzystora (ILeak), odczytany z noty katalogowej.

Z noty katalogowej odczytujemy minimalną wartość napięcia wejścia IN stanu wysokiego (UINminH). Następnie obliczamy wartość maksymalną rezystora, przy którym występuję stan wysoki na wejściu IN.

Teraz stan załączenia, w ktorym wyznaczamy wartość minimalną rezystora, przy której uznany zostanie stan niski.

Autor artykułu
Mateusz Pluta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.