Obliczenie FFT na mikrokontrolerze STM32 – #3 – Pomiar trzech przebiegów za pomocą niezależnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem DMA i trybu Combined regular simultaneous + alternate trigger mode w celu dokładnego pomiaru przesunięcia fazowego na procesorze STM32F103

Na rozgrzewkę: Obliczenia zawarte w dwóch poprzednich wpisach z serii dotyczącej FFT wykonane były za pomocą płytki ewaluacyjnej STM32F401C-DISCO, w docelowym projekcie użyłem procesora STM32F103VET6,... Read more