Git – #7 – Synology NAS + Git server cz. II

Kilka słów na początek.

Tworzenie, kopiowanie, aktualizacja rewizji na/z serwera wiąże się z autoryzacją użytkownika git poprzez podanie hasła. Częste wykonywanie wyżej wspomnianych czynności powoduje utratę cennego czasu. Aby przyśpieszyć procedury związane z autoryzacją użytkownika git warto wygenerować klucze RSA oraz odpowiednio skonfigurować serwer git. Dzięki tym czynnością serwer nie będzie wymagał podawania za każdym razem hasła przy czynnościach związanych z repozytorium znajdującym się na serwerze. 

Praca z repo bez wpisywania hasła

W celu wygenerowania klucza w systemie Windows należy:
1) otworzyć konsolę Git Bash;
2) wpisać polecenie ssh-keygen -t rsa;
3) potwierdzić lokalizację zapisania klucza prywatnego i publicznego;
4) konsola zapyta nas, czy chcemy zabezpieczyć nas klucz poprzez podanie passphrase. Na chwilę obecną proponuję nic nie wpisywać tylko nacisnąć dwukrotnie klawisz „Enter„'. Klucz SSH znajdziemy w lokalizacji C:\Users\NaszaNazwaUzytkownia\.ssh, gdzie powstały dwa nowe pliki id_rsa oraz id_rsa.pub;
5) plik id_rsa.pub należy skopiować na serwer do lokalizacji volume1/homes/uzytkownik_git. Czynność tą można dokonać na przykład poprzez protokół ftp lub graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce internetowej dla serwera synology;

6) następnie należy zalogować się do naszego serwera za pomocą protokołu ssh;
7) przejść w tryb root poleceniem sudo -i;
8) przejść do katalogu /volume1/homes/uzytkownik_git;
9) utworzyć folder .ssh poleceniem mkdir .ssh;
10) zmienić nazwę i lokalizację pliku id_rsa.pub poleceniem mv id_rsa.pub .ssh/authorized_keys;
11) zmienić właściciela folderu .ssh poleceniem chown -R uzytkownik_git:users .ssh;
12) zmienić prawa dostępu do folderu .ssh poleceniem chmod 700 .ssh;
13) zmienić prawa dostępu do pliku aythorized_keys poleceniem chmod 644 .ssh/authorized_keys;
14) w pliku sshd_config znajdującego się w lokalizacji /etc/ssh/sshd_config należy odkomentować linię:
PubkeyAuthentication yes
oraz
AuthorizedKeysFile    .ssh/authorized_keys
15) na koniec należy zrestartować serwer.

W celu dodania nowego użytkownika git należy powtórzyć punkty od 1) do 13).

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *