Programowanie w C++ – RPi – STL – Array

Wprowadzenie.

Tablica “Array” to kontener sekwencyjny. Kontener ten charakteryzuje się stałym rozmiarem. Każdy element tablicy ma określoną pozycję. Pozycje są nadawane w momencie utworzenia kontenera. 

Zakres artykułu.

  • Właściwości kontenera
  • Program w C++
  • Plik Makefile
  • Testy

Właściwości kontenera

  • Stały rozmiar kontenera;
  • Kolejne elementy są przechowane w pamięci obok siebie dzięki czemu uzyskujemy prosty dostęp do grupy elementów przy zastosowaniu wskaźników;
  • Możliwość uzyskania dostępu bezpośrednio do każdego elementu.

Program w C++

Kod programu, który pozwoli na przetestowanie kontenera “Array” zapisałem w pliku main.cpp i wygląda następująco.

#include <iostream>
#include <array>

#define ROZMIAR_KONTENERA	5

using namespace std;

int main()
{
	int i = 0;
	array<int,ROZMIAR_KONTENERA> mojKontener;
	int liczbaElementow = 0;

	// Wstawianie elementów
	for(i=0; i<ROZMIAR_KONTENERA; i++)
	{
		mojKontener[i] = i;
	}

	liczbaElementow = mojKontener.size();

	// Wyświetlenie kontenera
	for(i=0; i<liczbaElementow; i++)
	{
		cout << mojKontener[i] << endl;
	}

}

Plik Makefile

Plik Makefile wygląda następująco:

CC = g++
CFLAGS =
LIBS =

OBJ =\
        main.o

all: main

clean:
        rm -f *.o test

.c.o:
        $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $<

main: $(OBJ)
        $(CC) $(OBJ) $(LIBS) -o test

Testy

Gdy już mamy wszystko przygotowane wówczas w konsoli wpisujemy polecenie:

$ make

Następnie uruchamiamy nasz program poleceniem:

$ ./test

Wynik jaki otrzymamy powinien wyglądać następująco:

0
1
2
3
4

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.