Raspberry Pi – #8 – Instalacja Serwera FTP

Wprowadzenie.

FTP (File Transfer Protocol) jest protokołem komunikacyjnym umożliwiającym wysyłanie i odbieranie plików. Protokół transferu plików jest zrealizowany w architekturze klient-serwer.

Zakres artykułu.

  • Aktualizacja systemu
  • Instalacja serwera FTP
  • Plik konfiguracyjny serwera FTP

Aktualizacja systemu

Przed przystąpieniem do zainstalowania serwera FTP zaktualizujemy nasz system.
Listę pakietów aktualizujemy poleceniem:

$ sudo apt-get update

Instalację aktualizacji zrealizujemy poleceniem:

$ sudo apt-get upgrade

W celu usunięcia wszystkich nieużywanych pakietów stosujemy polecenie:

$ sudo apt-get autoremove

Instalacja serwera FTP

W celu zainstalowania serwera FTP należy w konsoli wpisać polecenie:

$ sudo apt-get install proftpd

Poniżej przedstawiłem proces instalacji serwera FTP:
Krok 1) – Wprowadzenie polecenia do zainstalowania serwera FTP;
Krok 2) i Krok 3) – Zgadzamy się na instalację pakietów wprowadzając literę “T” i potwierdzamy “enterem”;
Krok 4) – Proce instalacji został zakończony pomyślnie.

Od tego momentu możemy przesyłać pliki za pomocą protokołu FTP, na przykład przy wykorzystaniu programu FileZilla.

Plik konfiguracyjny serwera FTP

Plik konfiguracyjny serwera FTP znajduje się w lokalizacji /etc/proftpd i znajduje się pod nazwą proftpd.conf.
Reset serwera po zmianie konfiguracji wykonujemy poleceniem:

$ sudo service proftpd restart

Autor artykułu
Dominik Bednarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.